Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Postępowanie cywilne Kazusy Manowska

  Postępowanie cywilne Kazusy Manowska Zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej

  89

  73.69 zł

  Kazusy z postępowania cywilnego stanowią zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych. W kazusach zwrócono uwagę na problemy praktyczne, z jakimi może się zetknąć radca prawny i adwokat w toku sprawy cywilnej. W udzielanych odpowiedziach zna

 • Apelacja w postępowaniu cywilnym Manowska

  Apelacja w postępowaniu cywilnym Manowska

  139

  104.99 zł

  W komentarzu kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego. Książka Apelacja w postępowaniu cywilny

 • Nadużycie prawa procesowego cywilnego

  Nadużycie prawa procesowego cywilnego

  Problematyka nadużycia prawa procesowego cywilnego do tej pory nie doczekała się w nauce systemowego opracowania. Prezentowany zbiór artykułów próbuje wypełnić tę lukę. W książce zamieszczono większość wystąpień wygłoszonych podczas obrad Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, który odbył się w dniach 21–24 września 2017 r. w Prusimi

  Zapowiedź
 • Last minute Postępowanie cywilne

  Last minute Postępowanie cywilne Stan prawny 1 września 2018 roku

  39.9

  35.19 zł

  Publikacja przybliża zagadnienia związane z postępowaniem cywilnym, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji prawa. Zawiera niezbędne informacje dotyczące: 1) postępowania procesowego; 2) postępowania nieprocesowego; 3) postępowania zabezpieczającego; 4) postępowania egzekucyjnego. Umożliwia szybie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne i

 • Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

  Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

  79

  62.69 zł

  Podręcznik z postępowania cywilnego obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji dokonanych przepisami: Prawo restrukturyzacyjne, o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polub

 • Postępowanie cywilne Gil

  Postępowanie cywilne Gil

  69

  52.79 zł

  Książka z postępowania cywilnego zawiera kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, niezbędne do poznania podstawowych instytucji, ale także postępowań o charakterze pomocniczym, czy incydentalnym. Umożliwia poznanie zagadnień teoretycznych, jednocześnie zawarto w nim omówienie poszczególnych instytucji w aspekcie praktycznym, z wykorzystaniem dorobk

 • Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

  Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz do art. 367-424(12) KPC

  Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa.W komentarzu szczegółowo omówiono następujące środki odwoławcze:apelację,zażalenie,skargę kasacyjną,skargę na orzeczenie refer

  Zapowiedź
 • Postępowanie cywilne podręczniki prawnicze Beck

  Postępowanie cywilne podręczniki prawnicze Beck

  75

  59.39 zł

  Podręcznik z postępowania cywilnego zawiera omówienie nie tylko podstawowych instytucji z zakresu postępowania cywilnego, dotyczących m.in.:rodzajów postępowania cywilnego,przesłanek procesowych i materialnoprawnych,organów i uczestników postępowania,przebiegu postępowania (w tym wymogów formalnych pozwu, przeprowadzania postępowania dowodowego, wyrokowania, jak i zaskarża