Postępowanie administracyjne, egzekucyjne w administracji i sądowoadministracyjne

 • Książka pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opi... Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzeczni... Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser W siódmym wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, które zostały wprowadzone od ostatniej edycji kome... Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Książka dla wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, przede wszystkim pracowników organów egzekucyjnych i organów pełniących funkcj... Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym
   
 • Książka Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

  Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

  Wojciech Piątek, Przemysław Ostojski, Jan Olszanowski

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Książka pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy odpowiadają między innymi na pytania: - jak prowadzić egz ...

 • Książka Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

  Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

  Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Zbigniew Leoński, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka dotycząca takich zagadnień, jak:- egzekucja należności pienię ...

 • Książka Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

  Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

  Piotr Przybysz

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W siódmym wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, które zostały wprowadzone od ostatniej edycji komentarza w 2011 r. W tym czasie wielokrotnie nowelizowano ustawę, co doprowadziło do powstania rozbieżności między dotychczasowymi i nowymi konstrukcjami oraz do nieuchronnych t ...

 • Książka Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym

  Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym

  Olszanowski

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Książka dla wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, przede wszystkim pracowników organów egzekucyjnych i organów pełniących funkcję wierzyciela administracyjnego oraz potencjalnych zobowiązanych. Zawiera przydatne wzory wniosków, postanowień i innych dokumentów stosowanych na co dzień w egzekucji obowi ...

 • Książka Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

  Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

  Olszanowski Jan

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka uwzględnia nowelizację w zakresie instytucji zbiegu egzekucji wprowadzoną do kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która z dniem 8 wrz ...

 • Książka Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik

  Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik

  Zbigniew Kmiecik

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Publikacja z postępowania administracyjnego jest dla studentów prawa i administracji. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego oraz prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów. Podręcznik stanowi kompletny wykład z ...

 • Książka Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych

  Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych

  Dalkowska Anna

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Książka krok po kroku opisuje przebieg postępowania zabezpieczającego i pomaga rozwiązać problemy, które mogą się pojawić na poszczególnych jego etapach. Autorka rozwiewa wątpliwości dotyczące najczęściej stosowanych przez organ egzekucyjny środków zabezpieczenia należności pieniężnych oraz środków prawny ...

 • Książka ADMINISTRACYJNE ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W

  ADMINISTRACYJNE ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W

  PRZYBYSZ P.

  Rok wydania 2012
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  ...

 • Książka USTAWA O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI KOMENTARZ

  USTAWA O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI KOMENTARZ

  KIJOWSKI

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W komentarzu wskazano też na występujące w orzecznictwie rozbieżności, podpowiadając, jak ma wybrnąć z zaistniałej sytuacji osoba uczestnicząca w postępowaniu egzekucyjnym. Komentarz zawiera ponadto uzasadnione tezy wyprowadzone z komentowanej ustawy, często wykorzystywane w wyrokach sądów administracyjnych, oraz i ...