Postępowanie administracyjne, egzekucyjne w administracji i sądowoadministracyjne

 • Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucj... Czynności egzekucyjne Zagadnienia ogólne Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucj... Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucj... Postępowanie zabezpieczające Książka pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opi... Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
   
 • Książka Czynności egzekucyjne Zagadnienia ogólne

  Czynności egzekucyjne Zagadnienia ogólne

  Flaga Gieruszyńska Kinga, Machnikowska Anna, Sikorski Grzegorz, Szczurek Zbigniew

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo Currenda
  Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne związane z prowadzeniem egzekucji i dokonywaniem zabezpieczenia roszczeń w obecnym ...

 • Książka Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania

  Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania

  Flaga Gieruszyńska Kinga, Machnikowska Anna, Sikorski Grzegorz, Gil Piotr

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo Currenda
  Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne związane z prowadzeniem egzekucji i dokonywaniem zabezpieczenia roszczeń w obecnym ...

 • Książka Postępowanie zabezpieczające

  Postępowanie zabezpieczające

  Flaga Gieruszyńska Kinga, Machnikowska Anna, Sikorski Grzegorz, Gil Izabella

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo Currenda
  Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne związane z prowadzeniem egzekucji i dokonywaniem zabezpieczenia roszczeń w obecnym ...

 • Książka Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

  Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

  Wojciech Piątek, Przemysław Ostojski, Jan Olszanowski

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Książka pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy odpowiadają między innymi na pytania: - jak prowadzić egz ...

 • Książka Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

  Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

  Roman Hauser, Andrzej Skoczylas, Zbigniew Leoński, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka dotycząca takich zagadnień, jak:- egzekucja należności pienię ...

 • Książka Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

  Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

  Piotr Przybysz

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W siódmym wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, które zostały wprowadzone od ostatniej edycji komentarza w 2011 r. W tym czasie wielokrotnie nowelizowano ustawę, co doprowadziło do powstania rozbieżności między dotychczasowymi i nowymi konstrukcjami oraz do nieuchronnych t ...

 • Książka Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym

  Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym

  Olszanowski

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Książka dla wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, przede wszystkim pracowników organów egzekucyjnych i organów pełniących funkcję wierzyciela administracyjnego oraz potencjalnych zobowiązanych. Zawiera przydatne wzory wniosków, postanowień i innych dokumentów stosowanych na co dzień w egzekucji obowi ...

 • Książka Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

  Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

  Olszanowski Jan

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka uwzględnia nowelizację w zakresie instytucji zbiegu egzekucji wprowadzoną do kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która z dniem 8 wrz ...

 • Książka Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik

  Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik

  Zbigniew Kmiecik

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Publikacja z postępowania administracyjnego jest dla studentów prawa i administracji. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego oraz prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów. Podręcznik stanowi kompletny wykład z ...