Książki z postępowania karnego, zarys systemu Waltoś, Dudka, Boratyńska

 • Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor szczegółowo omawia ostat... Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształ... Proces karny zarys systemu Waltoś Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu kar... Proces karny Last minute - szybka powtórka przed egzaminem, aktualne stany prawne, przejrzysta forma, wzory pism. Stan prawny 1 września 2017 roku. LAST MINUTE... Last minute Proces karny
   
 • Książka Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym

  Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym

  Piotr Karlik

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor szczegółowo omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, które wprowadziły znaczne zmiany w zakresie struktury tych postępowań oraz warunków ich stosowania. Dodatkowo zwraca uwagę na ...

 • Książka Proces karny zarys systemu Waltoś

  Proces karny zarys systemu Waltoś

  Piotr Hofmański, Stanisław Waltoś

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Ani niewielkie zmiany jego struktury, ani niezliczone zmiany ustawodawstwa ich nie podważyły. Nadal jest więc zarysem, a nie pe ...

 • Książka Proces karny

  Proces karny

  Zgryzek Kazimierz, Koper Radosław, Zagrodnik Jarosław, Marszał Kazimierz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspektu gwarancyjnego prawa karnego procesowego, ochrony praw i wolności uczestników procesu oraz ...

 • Książka Last minute Proces karny

  Last minute Proces karny

  Gąszcz Bogusław

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Od.Nowa
  Last minute - szybka powtórka przed egzaminem, aktualne stany prawne, przejrzysta forma, wzory pism. Stan prawny 1 września 2017 roku. LAST MINUTE ...

 • Książka Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

  Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

  Świecki Dariusz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z zasadami zaskarżenia wyroku - począwszy od otwarcia drogi do wniesienia apelacji, a skończywszy na jej rozpoznaniu. Autor omawia ustawowo okre ...

 • Książka Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

  Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

  Dudka Katarzyna, Paluszkiewicz Hanna

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W książce z postępowania karnego przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia ko ...

 • Książka Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

  Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

  Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz, Magdalena Błaszyk

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematyczny kazusów obejmuje również przypadki z zakresu prawa karnego skarbowego oraz ...

 • Książka Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

  Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

  Świecki Dariusz

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz stanowi kompleksowe i dostosowane do zmian w procedurze karnej obowiązujących od 1 lipca 2015 r. opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jeg ...

 • Książka Postępowanie karne Boratyńska

  Postępowanie karne Boratyńska

  Katarzyna Boratyńska, Łukasz Chojniak, Wojciech Jasiński

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia nowelizacje dokonane w 2016 r. m.in. ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lek ...