Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz Stan prawny: 1 października 2016 r. z uwzględnieniem zmian uchwalonych do 15 września 2016 r. wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 437)

 • Książka Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

  Dudka Katarzyna, Paluszkiewicz Hanna

  Wolters Kluwer Polska


  Kup za 51.61 zł.

  Isbn 9788380928107
  Wydanie 2/2016
  Stron 680
   

  Publikacja z postępowania karnego przedstawia współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2016. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze "renowelizacyjnym", będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu oraz "inkwizycyjności" postępowania karnego.
  W opracowaniu omówiono nowe - obowiązujące po 15 kwietnia 2016 r. - uregulowania dotyczące przebiegu postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego, w tym nowy tryb zaskarżania kasatoryjnych wyroków sądów odwoławczych. Zaakcentowano także współczesne tendencje rozwojowe polskiego procesu karnego, w tym poszerzanie nurtu orzekania konsensualnego i jego konsekwencje procesowe oraz nowe ujęcie postępowania dowodowego w nurcie kontradyktoryjnego orzekania na rozprawie.

  Oprócz szczegółowej analizy najważniejszych instytucji karnoprocesowych podręcznik zawiera:
  - wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń spotykanych w postępowaniu karnym,
  - krótkie kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście,
  - spis przydatnej literatury z zakresu postępowania karnego.

  Książka Postępowanie karne przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje. Może być przydatna również dla praktyków: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, adwokatów i radców prawnych chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnego (po zmianach z lat 2013-2016) modelu procesu karnego.

  ksiazka-24.pl poleca Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.