Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

 • Książka Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

  Dudka Katarzyna, Paluszkiewicz Hanna

  Wolters Kluwer Polska


  Kup za 55.67 zł.

  Isbn 9788381078177
  Wydanie 3/2017
  Stron 692
   

  W książce z postępowania karnego przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze "renowelizacyjnym", będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu oraz "inkwizycyjności" postępowania karnego, a także zmiany odnoszące się do procesu karnego, wynikające z dokonanych w ciągu ostatniego roku wielu nowelizacji innych aktów prawnych, w tym ustaw - Kodeks karny, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o prokuraturze i innych. Oprócz szczegółowej analizy najważniejszych instytucji karnoprocesowych oraz toku procesu karnego podręcznik zawiera:
  - wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym,
  - krótkie kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście,
  - spis przydatnej literatury z zakresu postępowania karnego.

  Książka z postępowania karnego jest przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje. Może być przydatna również dla praktyków: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, adwokatów i radców prawnych chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnego (po zmianach z lat 2013-2017) modelu procesu karnego.

  ksiazka-24.pl poleca Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.