Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Prawo budowlane

Prawo budowlane

Wolters Kluwer


Wolters Kluwer
Isbn: 9788381244572
Wydanie: 2018

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawnePublikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z wybranymi przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw:
- z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 12);

- z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dziennik Ustaw poz. 317);

- wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15 (Dziennik Ustaw poz. 352);
ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk sejmowy nr 2055);

- rozporządzenia z 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw poz. 2285). Artykuły ustawy i rozporządzeń zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Zbiór przepisów przeznaczony jest przede wszystkim dla praktyków, a także aplikantów i studentów wydziałów prawa i administracji oraz innych osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Prawo budowlane