Prawo energetyczne komentarz - służebność przesyłu

 • Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe dla prawa administracyjnego gdzie państwo w ramach swoich władczych uprawnień narzuca obowiązuj... Prawo energetyczne Komentarz Publikacja z prawa energetycznego dla przedsiębiorców działających na rynku paliw i energii, a także sędziów, adwokatów oraz radców prawnych.... Prawo energetyczne Komentarz W książce omówiono wszystkie istotne aspekty służebności przesyłu jako instytucji umożliwiającej uregulowanie stanów historycznie wytworzony... Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych , czas dostawy W monografii przedstawiono nową instytucję prawa cywilnego - sł... Służebność przesyłu w prawie polskim
   
 • Książka Prawo energetyczne Komentarz

  Prawo energetyczne Komentarz

  Michał Kuliński Michał Kuliński, Jacek Bartoszek, Martino Battara, Bogdan Bednarski, Maja Czarzasty Zybert, Paulina Grabowska, Łukasz Jankowski, Adam Jodłowski, Jakub Kasnowski, Agnieszka Koniewicz, Wojciech Szczygielski, Karol Tarniowy, Andrzej Urbański, Małgorzata Wawer, Mirosław Wójtowicz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe dla prawa administracyjnego gdzie państwo w ramach swoich władczych uprawnień narzuca obowiązujące rozwiązania z elementami prawa cywilnego gdzie dominuje zasada swobody umów. Te dwa systemy przenikają się przez całą ustawę. Bardzo często dopiero zestawienie norm za ...

 • Książka Prawo energetyczne Komentarz

  Prawo energetyczne Komentarz

  Muras Zdzisław, Swora Mariusz

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Publikacja z prawa energetycznego dla przedsiębiorców działających na rynku paliw i energii, a także sędziów, adwokatów oraz radców prawnych. Zainteresuje również teoretyków zajmujących się prawem gospodarczym lub administracyjnym. Komentarz prawo energetyczne zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytu ...

 • Książka Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające

  Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające

  Dziczek Roman

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W książce omówiono wszystkie istotne aspekty służebności przesyłu jako instytucji umożliwiającej uregulowanie stanów historycznie wytworzonych oraz właściwą regulację praw przedsiębiorców przesyłowych do nieruchomości osób trzecich na przyszłość. Szczegółowo opisano warunki powstania służebności przesy ...

 • Książka Służebność przesyłu w prawie polskim

  Służebność przesyłu w prawie polskim

  Lewandowski Piotr

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych , czas dostawy W monografii przedstawiono nową instytucję prawa cywilnego - służebność przesyłu - w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem wpływu regulacji prawnych zawartych w przepisach szeregu ustaw pozakodeksowych. Obok ustaleń wykładni doktrynalne ...

 • Książka Służebność przesyłu

  Służebność przesyłu

  Nowak Maciej

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W książce przedstawiono kluczowe zagadnienia związane ze służebnościami przesyłu. Wyjaśniono w jaki sposób powstają służebności przesyłu, kto jest przedsiębiorcą przesyłowym, jak dochodzić roszczeń związanych ze służebnościami i jakie przesłanki muszą zaistnieć aby stwierdzić ich zasiedzenie. Osobną c ...

 • Książka Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu

  Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu

  Zdzisław Gołba

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W książce omówiono wszystkie służebności uregulowane w kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu. Ocenie zostało poddane stosowanie przez orzecznictwo na potrzeby urządzeń przesyłowych instytucji służebności gruntowej, co umożliwia jej zasiedzenie na nieruchomości obciążonej urz ...

 • Książka Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego

  Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego

  Michał Warciński

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W książce przedstawiono pogłębioną analizę charakteru prawnego i konstrukcji służebności gruntowych, problematykę posiadania, nabywania (w tym wskutek zasiedzenia) służebności, zagadnienie kształtowania oraz zmiany ich treści, wykonywania i ochrony. Instytucja służebności gruntowych pełni ważne społeczno-g ...

 • Książka Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości

  Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości

  Roman Dziczek

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości to monografia, która zawiera omówienie przepisów prawa materialnego odnoszących się do praw i roszczeń dotyczących nabycia własności nieruchomości – ustawowych i umownych, ochrony własności, rozgraniczenia, zarządzania nieruchomością wspólną, w tym w ...

 • Książka Zasiedzenie służebności przesyłu

  Zasiedzenie służebności przesyłu

  Bartosz Rakoczy

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Wprowadzając służebność przesyłu do systemu prawa polskiego, ustawodawca chciał jak najszerzej - zarówno w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym, jak i czasowym - uregulować sytuacje faktyczne polegające na korzystaniu przez przedsiębiorcę przesyłowego z nieruchomości innych osób. Jednym z kluczowych problemów - za ...