Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Prawo gospodarcze i spółek

  Prawo gospodarcze i spółek

  129

  107.33 zł

  Prawo gospodarcze i spółek to książka, która ma służyć jako pomoc w przyswojeniu, usystematyzowaniu i samodzielnym sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czasie studiów, przy przygotowaniach do egzaminów na aplikacje prawnicze jak i w trakcie ich trwania. W książce Prawo gospodarcze i spółek materiał ujęty jest w sposób przejrz

 • Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

  Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Stan prawny sierpień 2018 roku

  29.9

  26.28 zł

  W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Rejestrowanie przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy Rejestrowanie przedsiębiorców – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Koncesje, zezwolenia Działaln

 • Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy

  Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy

  99

  75.59 zł

  Autorka prezentuje kompleksowy, spójny model wzajemnych rozliczeń stron po dokonaniu odstąpienia od umowy. Ma on charakter uniwersalny, ponieważ jest niezależny od kwestii przejścia lub nieprzejęcia własności rzeczy po odstąpieniu, jak również może dotyczyć wszystkich rodzajów umów. Rozważania zawarte w publikacji zostały wzbogacone konkretnymi przykładami praktycznymi

 • Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

  Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

  75

  59.39 zł

  Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności g

 • Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

  Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

  118

  88.19 zł

  Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami; druga omawia spółki jako przedsiębiorców, stosunki majątkowe spółek i ich odpowiedzialność z

 • Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

  Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

  75

  58.31 zł

  W siódmym wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywania sporów, a także znacznie zmienionym prawem upadłościowym oraz prawem restrukturyzacyjnym. Podręcznik wyd. Beck adresowany do studentów p

 • Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe

  Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe Prawo gospodarcze

  39.99

  30.79 zł

  Monografia Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe ukazuje tytułową wolność na szerszym tle struktury prawnej konstytucyjnych praw i wolności. Wolność działalności gospodarczej została tu przedstawiona jako złożona sytuacja prawna jednostek wobec władzy publicznej, na którą składa się szereg różnych elementów jurydycznych. W pracy tej zbudowano prz

 • Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck

  Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck

  59

  46.19 zł

  Podręcznik z prawa międzynarodowego gospodarczego obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.: - reguły międzynarodowego handlu towarami i usługami,- zakres i środki ochrony inwestycji zagranicznych,- warunki i sposoby udzielania międzynarodowej pomocy finansowej państwom. Podręcznik zainteresuje nie tylko studentów pr

 • ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

  ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

  59.9

  47.29 zł

  Ważną formą współpracy poznańskiego i wrocławskiego środowiska prawników administratywistów są coroczne kolokwia, poświęcone wybranym i aktualnym zagadnieniom z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Inicjatywa tych spotkań była promowana przez Panią Prof. dr hab. Teresę Rabską i Pana Prof. dra hab. Adama Chełmońskiego. Dzisiaj już tylko Pani Prof. dr hab. Teresa

 • Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz

  Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz

  59

  43.48 zł

  Niniejszy podręcznik z prawa gospodarczego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Treść książki Prawo gospodarcze dla ekonomistów, jej struktura oraz język odpowiadają na podstawowe problemy tej grupy odbiorców, do których należą: skomplikowana mater