Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

 • Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijają... Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne W książce z umów handlowych omówiono umowy handlowe wyodrębnione normatywnie, mające swoje źródło w przepisach kodeksu cywilnego. Analizie zo... Kodeksowe umowy handlowe Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii \"Biblioteka Prawa Handlowego\": Kodeksowe umowy handlowe i Pozakod... Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba Książka z umów handlowych stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kode... Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba
   
 • Książka Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

  Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

  Marek Wierzbowski, Hanna Gronkiewicz Waltz, Cezary Banasiński , Krzysztof Glibowski, Krzysztof Jaroszyński, Remigiusz Kaszubski, Paweł Widawski

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu praw ...

 • Książka Kodeksowe umowy handlowe

  Kodeksowe umowy handlowe

  Andrzej Kidyba, Adrian Niewęgłowski, Marcin Orlicki, Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak, Zdzisław Gawlik, Małgorzata Dumkiewicz, Agnieszka Goldiszewicz, Karolina Wyrwińska, Jacek Widło, Paweł Daszczuk

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W książce z umów handlowych omówiono umowy handlowe wyodrębnione normatywnie, mające swoje źródło w przepisach kodeksu cywilnego. Analizie zostały poddane następujące typy umów:- sprzedaży na raty,- rachunku bankowego,- leasingu,- agencji,- komisu,- spedycji,- składu,- ubezpieczenia,- przewozu,- o roboty budowlane ...

 • Książka Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba

  Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba

  Andrzej Kidyba, Adrian Niewęgłowski, Marcin Orlicki, Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak, Przemysław Bryłowski, Zdzisław Gawlik, Grzegorz Kozieł, Małgorzata Dumkiewicz, Jerzy Szczotka, Agnieszka Goldiszewicz, Joanna Wiak, Karolina Wyrwińska, Jacek Widło, Paweł Daszczuk

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii "Biblioteka Prawa Handlowego": Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. W drugim wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany w prz ...

 • Książka Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba

  Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba

  Andrzej Kidyba, Adrian Niewęgłowski, Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak, Przemysław Bryłowski, Grzegorz Kozieł, Małgorzata Dumkiewicz, Agnieszka Goldiszewicz, Joanna Wiak

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka z umów handlowych stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych. W drugim wydaniu książki Pozakodeksowe umowy handlowe autorzy dokonali niezbędnych korek ...

 • Książka Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe

  Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe

  Marek Szydło

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Branta
  Monografia Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe ukazuje tytułową wolność na szerszym tle struktury prawnej konstytucyjnych praw i wolności. Wolność działalności gospodarczej została tu przedstawiona jako złożona sytuacja prawna jednostek wobec władzy publicznej, na którą składa się szereg ...

 • Książka Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

  Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

  Jan Olszewski, Beata Sagan, Roman Uliasz, Dominika Wapińska, Robert Bielaszka, Tomasz Miśko, Łukasz Mroczyński Szmaj, Rajmund Stapiński

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W siódmym wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywania sporów, a także znacznie zmienionym prawem upadłościowym oraz prawem restruktu ...

 • Książka Prawo gospodarcze prywatne Mróz

  Prawo gospodarcze prywatne Mróz

  Mróz Teresa, Mirosław Stec

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka z prawa gospodarczego prywatnego składa się z części, z których:- pierwsza dotyczy zagadnień ogólnych, omawia pojęcie i zasady prawa gospodarczego prywatnego, zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami.- Druga omawia spółki jako przedsiębiorców, ...

 • Książka Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck

  Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck

  Łukasz Gruszczyński, Marcin Menkes, Łucja Nowak

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Podręcznik z prawa międzynarodowego gospodarczego obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.: - reguły międzynarodowego handlu towarami i usługami,- zakres i środki ochrony inwestycji zagranicznych,- warunki i sposoby udzielania międzynarodowej pomocy finansowej ...

 • Książka ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

  ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

  Leon Kieres

  Rok wydania 2007
  Wydawnictwo Kolonia Limited - Wrocław
  Ważną formą współpracy poznańskiego i wrocławskiego środowiska prawników administratywistów są coroczne kolokwia, poświęcone wybranym i aktualnym zagadnieniom z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Inicjatywa tych spotkań była promowana przez Panią Prof. dr hab. Teresę Rabską i Pana Prof. dra hab. Adama Ch ...