Prawo karne Gardocki Zawłocki podręczniki

 • W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o... Prawo karne Gardocki Beck Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego ma... Prawo karne Zawłocki Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego.... Prawo karne zarys problematyki Lachowski Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne - część ogólna i szczególna. Wy... Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa
   
 • Książka Prawo karne Gardocki Beck

  Prawo karne Gardocki Beck

  Gardocki Lech

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i z ...

 • Książka Prawo karne Zawłocki

  Prawo karne Zawłocki

  Michał Królikowski, Robert Zawłocki

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy, np. sędziowie, prokuratorzy ...

 • Książka Prawo karne zarys problematyki Lachowski

  Prawo karne zarys problematyki Lachowski

  Jerzy Lachowski, Andrzej Marek

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono zagadnienia sporne, zaproponowano konkretne rozwiąz ...

 • Książka Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

  Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

  Teresa Dukiet Nagórska, Stanisław Hoc, Anna Jaworska Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne - część ogólna i szczególna. Wykład prawa karnego prowadzony jest na podstawie obecnie obowiązującego Kodeksu karnego oraz innych aktów prawnych z nim powiązanych. W opracowaniu przedstawiony został także ...

 • Książka Prawo karne Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

  Prawo karne Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

  Repetytoria Becka

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 1904Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym.Poczujesz się pewnie na egzaminie. ...

 • Książka Prawo karne Część ogólna

  Prawo karne Część ogólna

  Warylewski Jarosław

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej. Książka s ...

 • Książka Jedna czy wiele procedur karnych

  Jedna czy wiele procedur karnych

  Andrzej Światłowski

  Rok wydania 2008
  Wydawnictwo Arche
  Wewnętrzne zróżnicowanie postępowania karnego, tworzenie form, wariantów, wyodrębnianie trybów szczególnych #8212; postępowań różniących się odstępstwami od postępowania uznanego za typowe #8212; jest cechą charakterystyczną współczesnych ustawodawstw karnoprocesowych1. Autorzy piszący o procesie karnym oraz ...

 • Książka Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

  Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

  Golonka Anna

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka w druku na życzenie - czas realizacji 7 dni plus czas wysyłki.Książka dla prawników praktyków, jak i teoretyków prawa karnego. Będzie także pomocna innym osobom biorącym udział w pracy wymiaru sprawiedliwości, np. biegłym psychiatrom i psychologom sądowym. W pracy omówiono także zagadnienia nierozerwaln ...

 • Książka Prawo karne Skrypty Becka

  Prawo karne Skrypty Becka

  Alicja Grześkowiak, Filip Ciepły, Małgorzata Gałązka, Radosław Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk, Krzysztof Wiak

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Skrypt z prawa karnego zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:pojęcia prawa karnego,źródeł prawa karnego,definicji i struktury przestępstwa,kontratypów,form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa,zbiegu przestępstw i przepisów,środków penalnych,typów prz ...