Prawo karne Gardocki Zawłocki podręczniki

 • W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o... Prawo karne Gardocki Beck Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne - część ogólna i szczególna. Wy... Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstęp... Prawo karne Część ogólna Wewnętrzne zróżnicowanie postępowania karnego, tworzenie form, wariantów, wyodrębnianie trybów szczególnych #8212; postępowań różniących... Jedna czy wiele procedur karnych
   
 • Książka Prawo karne Gardocki Beck

  Prawo karne Gardocki Beck

  Gardocki Lech

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i z ...

 • Książka Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

  Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

  Teresa Dukiet Nagórska, Stanisław Hoc, Anna Jaworska Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne - część ogólna i szczególna. Wykład prawa karnego prowadzony jest na podstawie obecnie obowiązującego Kodeksu karnego oraz innych aktów prawnych z nim powiązanych. W opracowaniu przedstawiony został także ...

 • Książka Prawo karne Część ogólna

  Prawo karne Część ogólna

  Warylewski Jarosław

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej. Książka s ...

 • Książka Jedna czy wiele procedur karnych

  Jedna czy wiele procedur karnych

  Andrzej Światłowski

  Rok wydania 2008
  Wydawnictwo Arche
  Wewnętrzne zróżnicowanie postępowania karnego, tworzenie form, wariantów, wyodrębnianie trybów szczególnych #8212; postępowań różniących się odstępstwami od postępowania uznanego za typowe #8212; jest cechą charakterystyczną współczesnych ustawodawstw karnoprocesowych1. Autorzy piszący o procesie karnym oraz ...

 • Książka Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

  Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

  Golonka Anna

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka w druku na życzenie - czas realizacji 7 dni plus czas wysyłki.Książka dla prawników praktyków, jak i teoretyków prawa karnego. Będzie także pomocna innym osobom biorącym udział w pracy wymiaru sprawiedliwości, np. biegłym psychiatrom i psychologom sądowym. W pracy omówiono także zagadnienia nierozerwaln ...

 • Książka Prawo karne Skrypty Becka

  Prawo karne Skrypty Becka

  Alicja Grześkowiak, Filip Ciepły, Małgorzata Gałązka, Radosław Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk, Krzysztof Wiak

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Skrypt z prawa karnego zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:pojęcia prawa karnego,źródeł prawa karnego,definicji i struktury przestępstwa,kontratypów,form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa,zbiegu przestępstw i przepisów,środków penalnych,typów prz ...

 • Książka Prawo karne Minirepetytorium

  Prawo karne Minirepetytorium

  Zientara Anna, Błaszczyk Magdalena

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Seria z prawa karnego z diagramami specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium. Publikację wyróżnia przystępne i zwięzłe ujęcie tematu, przedstawienie najważniejszyc ...

 • Książka Prawo karne studia prawnicze

  Prawo karne studia prawnicze

  Andrzej Marek, Violetta Konarska Wrzosek, Studia Prawnicze

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania,- d ...

 • Książka Prawo karne repetytorium 2017

  Prawo karne repetytorium 2017

  Repetytoria Becka

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Repetytorium z prawa karnego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy. Atutem książki wyd. Beck jest uwzględnienie ostatnich nowelizacji dokonanych w 2016 r. wynikających m.in. z: - ustawy z dnia 11.03.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw ( ...