Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna

 • Książka Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna

  Marek Bojarski, Zofia Sienkiewicz, Jacek Giezek

  Wolters Kluwer Polska


  Kup za 62.32 zł.

  Isbn 9788381077408
  Wydanie 7/2017
  Stron 812
   

  W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny - od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż po naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej przedstawiono konkretne typy przestępstw, m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

  Przejrzysty układ opracowania ułatwia zrozumienie obowiązujących rozwiązań ustawowych w kontekście poprzednich kodeksów karnych, a obszerne nawiązanie do orzecznictwa pozwala wyjaśnić problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa karnego.

  W siódmym wydaniu publikacji Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna uwzględniono wszystkie dotychczasowe nowelizacje kodeksu karnego, w tym najistotniejsze nowele z 23.03.2017 r. obejmujące w szczególności zmiany w systemie środków karnych, przepadku i środków kompensacyjnych, a także w zakresie regulacji niektórych przestępstw m.in. przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, bezpieczeństwu w komunikacji oraz przeciwko rodzinie i opiece. Ponadto zamieszczono w większym niż dotychczas zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, które w ostatnich latach znacząco wpłynęły na prawo karne materialne.

  Adresaci:
  Książka Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i administracji, aplikantów sądowych, prokuratorskich i adwokackich, a także do praktyków.

  ksiazka-24.pl poleca Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.