Prawo międzynarodowe publiczne Bierzanek Barcik Sawicki

 • Siedemnaste wydanie podręcznika z prawa międzynarodowego zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono... Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie Podręcznik napisany został głównie z myślą o studentach prawa i administracji. Zawiera on przystępną i klarowną analizę zagadnień prawa mi... Prawo międzynarodowe publiczne Barcik Znane i cenione przez czytelników opracowanie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa... Prawo międzynarodowe publiczne Drugie wydanie opracowania Prawo\r\nmiędzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Zostało ono\r\nuaktualnione, poszerzone oraz uzupełnione o no... Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach
   
 • Książka Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

  Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

  Sawicki Stefan, Góralczyk Wojciech

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Siedemnaste wydanie podręcznika z prawa międzynarodowego zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono w nim pozytywne skutki uznania rządu państwa w międzynarodowym systemie prawnym, a także negatywne skutki prawne spowodowane brakiem uznania nowego rządu. Dramatyczną sytuac ...

 • Książka Prawo międzynarodowe publiczne Barcik

  Prawo międzynarodowe publiczne Barcik

  Barcik Jacek, Srogosz Tomasz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Podręcznik napisany został głównie z myślą o studentach prawa i administracji. Zawiera on przystępną i klarowną analizę zagadnień prawa międzynarodowego. W książce znajdują się również liczne odniesienia do praktyki stosunków międzynarodowych oraz przykłady w formie fragmentów aktów prawnych i orzecznictwa ...

 • Książka Prawo międzynarodowe publiczne

  Prawo międzynarodowe publiczne

  Bierzanek Remigiusz, Symonides Janusz

  Rok wydania 2004
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Znane i cenione przez czytelników opracowanie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz stosunków międzynarodowych oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką. Podręcznik uwzględnia zmiany w ustawodawstwie, w konwencjach międ ...

 • Książka Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach

  Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach

  Stefan Sawicki, Tomasz Kamiński, Katarzyna Myszona Kostrzewa

  Rok wydania 2012
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Drugie wydanie opracowania Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Zostało ono uaktualnione, poszerzone oraz uzupełnione o nowe zagadnienia. Autorzy skoncentrowali się na tych kwestiach, które wzbudzają spory w doktrynie i orzecznictwie. W szczególności poszerzono zakres informacji dotyczących ...

 • Książka Prawo europejskie Boć

  Prawo europejskie Boć

  Lis, Mielnik, Wójtowicz

  Rok wydania 2002
  Wydawnictwo Kolonia Limited - Wrocław
  Geneza i zmiany jakościowe oraz traktaty założycielskie Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskie. Prawo europejskie Boć ...

 • Książka Prawo międzynarodowe

  Prawo międzynarodowe

  Shaw Malcolm N.

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo Książka i Wiedza Spółdzielnia Wydawniczo Handlowa
  Treścią książki jest całokształt współczesnego prawa międzynarodowego oraz zwięzły zarys jego historii. Podręcznik Malcolma N. Shawa może być wykorzystywany jako cenna pomoc naukowa. Przede wszystkim jest ważnym źródłem wiedzy dla studentów wydziałów prawa, stosunków międzynarodowych i międzynarodowych st ...

 • Książka Prawo międzynarodowe

  Prawo międzynarodowe

  Shaw Malcolm N.

  Rok wydania 2006
  Wydawnictwo Książka i Wiedza Spółdzielnia Wydawniczo Handlowa
  prawo międzynarodowe podręcznik stosunki międzynarodowe Treścią książki Malcolma N. Shawa jest całokształt współczesnego prawa międzynarodowego oraz zwięzły zarys jego historii. W podręczniku zostały omówione m.in. następujące zagadnienia: charakter i rozwój prawa międzynarodowego, rola i znaczenie tego pra ...

 • Książka Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

  Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

  Sawicki Stefan, Góralczyk Wojciech

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Podręcznik w zarysie stanowi pełny wykład dotyczący prawa publicznego międzynarodowego. W wydaniu 16. podręcznika w odniesieniu do prawa zwyczajowego jako jednego z głównych źródeł prawa międzynarodowego sprecyzowano pojęcie szeroko rozumianej praktyki państw stanowiącej podstawę kształtowania normy zwyczajow ...

 • Książka Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu

  Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu

  Jan Białocerkiewicz

  Rok wydania 2007
  Wydawnictwo Wydawnictwo TNOiK
  podręcznik dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych i europeistyki. Założeniem Autora było przygotowanie systematycznego wykładu podstaw współczesnego prawa międzynarodowego. Dla ogólnego wykształcenia człowieka niezbędna jest znajomość prawa międzynarodowego, zarówno ze względu na procesy globalne ...