Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska

  Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska

  39.9

  37.69 zł

  Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznoprawnym instytucji prawa publicznego, w tym m.in. w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego w zderzeniu z aspektami o charakterze cywilno-prawnym. Doniosłe z perspektywy doktrynalnej jest to, że rozważania nie koncentrują się wyłącznie na szczegółowej charakterystyce rozwiązań prawnopozytywnych, ale zostały

 • Meritum Prawo Oświatowe

  Meritum Prawo Oświatowe

  199

  149.79 zł

  Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nowości w Meritum prawo oświatowe:- omówiono wszystkie elementy tzw. reformy oświaty wprowadzanej od 2017 roku – zmianę ustroju szkolnego,- zmiany struktury organizacyjnej szkół i przedszkoli,-

 • 57 problemów zarządzania oświatą

  57 problemów zarządzania oświatą

  49

  38.40 zł

  Książka zawiera wskazówki pozwalające na zrozumienie procesów zarządzania specyficznych dla systemu oświaty. Autorzy omawiają podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie. Opracowanie wpisuje się w nurt współczesnych rozważań na temat modeli zarządz

 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r

  Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r

  62.9

  56.82 zł

  Wejście w życie nowych przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela oznacza konieczność zapoznania się z zupełnie nowym modelem i zasadami oceny. Regulacje obowiązujące od 1 września 2018 r. diametralnie różnią się od poprzednich, dlatego ich wdrożenie może sprawiać trudności. W publikacji omówiono, w jaki sposób krok po kroku przejść przez postępowanie i zapropo

 • Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela

  Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela

  59

  55.73 zł

  Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela, w tym informacje o nowych przepisach Karty Nauczyciela m.in. dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia. Książka ma stanowić przystępne i skondensowane kompendium aktualnej wiedzy prawnej w aspekcie funkcjonowania szkół i wykonywania zawodu dla każdego nauczycie

 • Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

  Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

  69.9

  63.15 zł

  Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego stanowi wywanie dla dyrektora i nauczycieli. Częste zmiany przepisów prawa oświtowego związane z wdrażaną reformą powodują pojawianie się wątpliwości dotyczących prawidłowości podejmowanych działań. Publikacja Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej to zbiór informacji i wsk

 • Ustawa o systemie oświaty Komentarz

  Ustawa o systemie oświaty Komentarz

  149

  108.49 zł

  Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych,sposób przeprowadzania egzaminu ósmokl

 • Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

  Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

  199

  149.79 zł

  Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych. W publikacji obszernie ukazano najnowszą reformę oświaty, w tym zmiany dotyczące:- struktury polskiego szkolnictwa,- tworzenia z