Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe poradnik wzory dokumentów

 • Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. – w podwójnym stanie prawnym (Dziennik Ustaw z 2... Karta Nauczyciela Publikacja szczegółowo omawia zasady nowego nadzoru pedagogicznego: nowe zadania i obowiązki dyrektora oraz organu kontrolującego. Ekspert interpr... Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu praktyczne zastosowanie nowych przepisów Publikacja szczegółowo omawia akty prawa wewnątrzszkolnego: uchwały, regulaminy i procedury wydawane przez organy szkoły. Ekspert zebrał wszystk... Uchwały regulaminy i procedury szkolne Książka stanowi praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w duż... Ustawa o systemie oświaty Komentarz
   
 • Książka Karta Nauczyciela

  Karta Nauczyciela

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo C.H. Beck
  Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. – w podwójnym stanie prawnym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 668 i 1010). Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian. ...

 • Książka Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu praktyczne zastosowanie nowych przepisów

  Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu - praktyczne zastosowanie nowych przepisów

  Rudzińska Zofia

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Publikacja szczegółowo omawia zasady nowego nadzoru pedagogicznego: nowe zadania i obowiązki dyrektora oraz organu kontrolującego. Ekspert interpretuje przepisy oświatowe, wskazuje procedury postępowania związane z opracowaniem planu nadzoru, monitorowaniem, kontrolą czy ewaluacją. Ponadto materiał zawiera ponad 40 wzo ...

 • Książka Uchwały regulaminy i procedury szkolne

  Uchwały regulaminy i procedury szkolne

  Stebelska Agnieszka, Celuch Małgorzata

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Publikacja szczegółowo omawia akty prawa wewnątrzszkolnego: uchwały, regulaminy i procedury wydawane przez organy szkoły. Ekspert zebrał wszystkie kompetencje rady pedagogicznej, rady szkoły oraz rady rodziców i wydawane na ich podstawie uchwały i regulaminy. Ponadto materiał zawiera ponad 80 wzorów i przykładów szk ...

 • Książka Ustawa o systemie oświaty Komentarz

  Ustawa o systemie oświaty Komentarz

  Agata Piszko

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka stanowi praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,ocenianie, klasyfikowanie i promow ...

 • Książka Dotacje oświatowe Beck

  Dotacje oświatowe Beck

  Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka o dotacjach oświatowych na 2018 rok wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświatowych wprowadziła ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z ...

 • Książka Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

  Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

  Mateusz Pilich, Artur Olszewski

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych. W publikacji obszernie ukazano najnowszą reformę oświaty, w tym zmian ...

 • Książka Ustawa o systemie oświaty

  Ustawa o systemie oświaty

  Agnieszka Pawlikowska, Adam Balicki, Joanna Berdzik, Halina Cyrulska, Wojciech Lachiewicz, Michał Łyszczarz, Andrzej Jasiński

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Praktyczny komentarz do ustawy o systemie oświaty dla jednostek finansów publicznych, osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zarówno ogólnodostępne jak i artystyczne) , płyta CD z gotowymi wzorami. Ustawa o systemie oświaty, szczególnie w ostatnich miesiącach, podlega częstym zmianom. ...

 • Książka Prawo wobec kultury i sztuki

  Prawo wobec kultury i sztuki

  Kakareko Ksenia, Chałubińska Jentkiewicz Katarzyna, Sobczak Jacek

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje prawo regulujące sferę kultury i sztuki. Autorzy poruszają zagadnienia kodeksów etycznych, dziedzictwa kulturowego, digitalizacji i udostępniania dorobku kulturowego, a także opisują bardziej szczegółowe problemy, takie w jaki sposób promocja kultury i sztuki c ...

 • Książka Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego 2017 + Płyta CD

  Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego 2017 + Płyta CD

  Ewa Czechowicz, Liliana Zientecka

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Celem książki jest szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących statutów jednostek oświatowych w nowej rzeczywistości prawnej. Koncentrujemy się w niej na tworzeniu wewnątrzszkolnego aktu prawnego jakim jest statut oraz trybie jego przyjmowania i ogłaszania.W książce zaprezentowano liczne przykłady zapisów statu ...