Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

  Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

  119

  86.31 zł

  W komentarzu w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 962), które weszły w życie 1.06.2017 r. Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim zwiększ

 • Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

  Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

  128

  103.99 zł

  Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Autor przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji oraz innych zagrożeń psychospołecznych. Pokazuje, w jaki sposób należy opisać i wdrożyć zasady je regulujące.

  Zapowiedź
 • Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy

  Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy

  199.5

  140.39 zł

  Publikacja stanowi rodzaj kompendium z zakresu szerokiej problematyki prawa pracy – kompleksowo ujmuje tematykę indywidualnego, procesowego i zbiorowego prawa pracy. Podstawowe instytucje prawa pracy zostały syntetycznie omówione w trzech częściach opracowania. Autor, powołując się na bogatą literaturę i orzecznictwo sądowe, w pierwszej części w sposób zarówno praktyczny

 • Meritum Prawo pracy 2019

  Meritum Prawo pracy 2019 Aktualizacja w formie elektronicznej przez cały 2019 rok

  259

  207.99 zł

  Cenione Meritum o prawie pracy przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. W kolejnej edycji uwzględniono

 • Pisma i umowy z zakresu prawa pracy

  Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD

  189

  143.51 zł

  Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera zestawienie wzorów najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Każdy z wzorów zawartych w opracowaniu uzupełniony został o uwagi i objaśnienia. Ponadto, objaśnienia opatrzone zostały hasłami i połączone z o

 • Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania

  Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania

  159

  113.35 zł

  Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za niedopuszczalne działania w zakresie zatrudniania pracowników. Jest to pierwsza monografia, która kompleksowo przedstawia tę tematykę, łącząc aspekty teoretyczne i praktyczne. Rozważania w głównej mierze dotyczą niedopuszczalnych form w zatrudnianiu cywilnoprawnym i samozatrudniani

 • Zbiorowe prawo zatrudnienia

  Zbiorowe prawo zatrudnienia

  Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich. Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania zbiorowego prawa zatrudnienia. W książce przedstawiono n

  Zapowiedź
 • Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

  Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

  149

  105.45 zł

  Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób zatrudniających i zatrudnionych, których pozycja na rynku pracy nie jest równa. Zatrudnianie w zakładach leczniczych w praktyce odbywa się w ramach umów cywilnoprawnych, które wypierają klasyczny stosunek pracy. Wobec tego interesy osób zatrudnionych często wymagają ochrony w w

 • MERITUM Prawo pracy 2018

  MERITUM Prawo pracy 2018

  MERITUM Prawo Pracy 2018 jest publikacją "otwartą", na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok.15. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. W kolejnej edycji c

 • System prawa pracy Tom 7 Zatrudnienie niepracownicze

  System prawa pracy Tom 7 Zatrudnienie niepracownicze

  280

  195.10 zł

  Tom VII Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienie niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W książce szczegółowo omówiono zarówno przypadki dopuszczalności stosowania tych form zatrudnienia, jak i warunki w jakich praca na ich podstawie może być świadczona. Autorzy analizują przedmiotową problematykę nie tylko z punktu widzenia dziedzin prawa, z których wywodzą się posz