Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Książka Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Krzysztof Baran, Mirosław Włodarczyk, Kamil Antonów, Krzysztof Walczak, Zbigniew Góral, Dominika Dorre Kolasa, Monika Lewandowicz Machnikowska, Krzysztof Walczak

  Wolters Kluwer Polska


  Kup za 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna  Isbn 9788381077521
  Wydanie 2/2017
  Stron 1008
   

  Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

  Publikacja składa się z pięciu zasadniczych działów:

  - części ogólnej,
  - indywidualnego prawa pracy,
  - zbiorowego prawa pracy,
  - procesowego prawa pracy,
  - prawa ubezpieczeń społecznych.

  Opracowanie uwzględnia zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dotyczą one w szczególności:

  - zasad zatrudnienia na czas określony,
  - świadectw pracy,
  - zmian wieku emerytalnego i zasiłków.

  Książka zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym zakresie przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego.

  Adresaci:
  Publikacja może być użytecznym narzędziem nie tylko w uniwersyteckim procesie dydaktycznym, lecz także dla praktyków działających w stosunkach pracy.

  ksiazka-24.pl poleca Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.