Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Książka Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Krzysztof Baran, Mirosław Włodarczyk, Kamil Antonów, Krzysztof Walczak, Zbigniew Góral, Dominika Dorre Kolasa, Monika Lewandowicz Machnikowska, Krzysztof Walczak

  Wolters Kluwer Polska


  Kup za 62.32 zł.

  Isbn 9788381077521
  Wydanie 2/2017
  Stron 932
   

  Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

  Publikacja składa się z pięciu zasadniczych działów:

  - części ogólnej,
  - indywidualnego prawa pracy,
  - zbiorowego prawa pracy,
  - procesowego prawa pracy,
  - prawa ubezpieczeń społecznych.

  Opracowanie uwzględnia zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dotyczą one w szczególności:

  - zasad zatrudnienia na czas określony,
  - świadectw pracy,
  - zmian wieku emerytalnego i zasiłków.

  Książka zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym zakresie przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego.

  Adresaci:
  Publikacja może być użytecznym narzędziem nie tylko w uniwersyteckim procesie dydaktycznym, lecz także dla praktyków działających w stosunkach pracy.

  ksiazka-24.pl poleca Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.