Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarze na 2018 rok i wnioski, wzory pozwów

 • Komentarz do spółdzielni mieszkaniowych stanowi cenną pomoc zarówno dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem... Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autor... Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk książka jest oparta na badaniach pt. „Ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych skutków wykupu mieszkań spółdzielczych dla funkcjono... Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju Obecne wydanie komentarza o spółdzielniach mieszkaniowych zostało zaktualizowane i uzupełnione o nowe orzecznictwo oraz piśmiennictwo, czyniąc j... Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
   
 • Książka Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

  Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

  Pietrzykowski Krzysztof

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do spółdzielni mieszkaniowych stanowi cenną pomoc zarówno dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów spółdzielczego prawa mieszkaniowego (zwłaszcza członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, sędziów, adwokatów, radców praw ...

 • Książka Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

  Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

  Ewa Bończak Kucharczyk

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych ustaw, których przepisy mają do nich zastosowanie, dzięki czemu zakres poruszanych kwestii jest szerszy niż w innych komentarz ...

 • Książka Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju

  Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju

  Teodor Skotarczak

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  książka jest oparta na badaniach pt. „Ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych skutków wykupu mieszkań spółdzielczych dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i rynku nieruchomości”. Celem przedstawionych badań jest ocena warunków, w jakich funkcjonują spółdzielnie mieszkaniowe w ich otoczeniu e ...

 • Książka Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

  Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

  Pietrzykowski Krzysztof

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Obecne wydanie komentarza o spółdzielniach mieszkaniowych zostało zaktualizowane i uzupełnione o nowe orzecznictwo oraz piśmiennictwo, czyniąc je skarbnicą wiedzy o spółdzielniach mieszkaniowych. Poza tym – podobnie jak w poprzednich wydaniach – komentowane są niektóre przepisy ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spó ...

 • Książka Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

  Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

  Roman Dziczek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Publikacja z wzorami i wnioskami sadowymi jest przeznaczona w szczególności dla adwokatów, radców prawnych i sędziów oraz członków i władz spółdzielni mieszkaniowych. Komentarz zawiera wzory ważniejszych pozwów i wniosków sądowych w zakresie praw i roszczeń spółdzielni oraz członków, wyciągi z najistotniejs ...

 • Książka Prawo spółdzielcze Cioch

  Prawo spółdzielcze Cioch

  Henryk Cioch

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat prawa spółdzielczego i zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r. Prawo spóldzielcze oraz wszystkich niezbędnych aktów prawnych związanych z tą tematyką. Cioch H. przybliża historię polskiej spółdzielczosci, wskazując na ewolucje prawa spółdzielcze ...

 • Książka Prawo spółdzielcze Komentarz Kwapisz

  Prawo spółdzielcze Komentarz Kwapisz

  Krystyna Kwapisz Krygel

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Ekspresowy Druk na życzenie. Wysyłka zamówienia 5 dni roboczych , czas dostawy Komentarz do Prawa spółdzielczego dotyczy najważniejszych zagadnień związanych z prawem spółdzielczym. Publikacja w przystępny sposób przedstawia regulacje dotyczące zasad tworzenia i funkcjonowania spółdzielni. Omówiono w niej obowią ...

 • Książka Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sądowego

  Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sądowego

  Grzegorz Tylec

  Rok wydania 2012
  Wydawnictwo Wydawnictwo Difin
  Książka zawiera omówienie regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być uregulowane z woli członków spółdzielni oraz w jaki sposób sąd rejestrowy ...

 • Książka Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

  Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

  Tylec Grzegorz

  Rok wydania 2012
  Wydawnictwo Wydawnictwo Difin
  Książka obejmuje omówienie regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być uregulowane z woli członków spółdzielni również w jaki sposób sąd reje ...