Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg na 2018 rok

 • Orzecznictwo w zamówieniach publicznych

  Orzecznictwo w zamówieniach publicznych

  149

  101.84 zł

  kompendium, w którym klarownie i w oparciu o najnowsze orzecznictwo przedstawione zostały kluczowe w zamówieniach publicznych zagadnienia. Jest to zbiór praktycznej wiedzy, którą eksperci opracowali w oparciu o stanowiska organów orzekających (m.in. Krajowej Izby Odwoławczej, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości UE). Książka „Orzecznictwo w zamówieniach publiczny

 • Umowa o roboty budowlane

  Umowa o roboty budowlane Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism

  189

  144.89 zł

  Książka Umowa o roboty budowlane. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r. oraz przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących tej tematyki. Komentarz ma na celu ułatwienie zawie

 • Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

  Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

  179

  135.32 zł

  Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych. Publikacja uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany PrZamPubl dokonane ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz nie

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

  Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki Stan prawny 1 marca 2018 roku

  199

  142.09 zł

  Komentarz do prawa zamówień publicznych cenionego eksperta zamówień publicznych. Dzięki komentarzowi:- zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania,- wykonawca uniknie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty. Komentarz zawiera ponad 1600 orzeczeń (wraz z tezami i uzasadnieniami) Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawied

 • Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

  Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

  188

  139.55 zł

  Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym narzędziem zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. W komentarzu autorzy k

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

  Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

  279

  213.14 zł

  Komentarz do Prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;- postępowania o udzielenie zamówienia;- zawierania umów ramowych; - zamówień sektorowych;- zasad działania organów właściwych w sprawach zamówień publicznych;- środków ochrony prawnej.

 • Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

  Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

  169

  130.19 zł

  Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 1). To pierwsza unijna dyrektywa regulująca w sposób kom

 • Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

  Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg Stan prawny: 10 września 2017 r.

  299

  223.64 zł

  Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, kontroli udzielania zamówień publicznych, organów właściwych w sprawach dot. za

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz

  Prawo zamówień publicznych Komentarz

  289

  209.99 zł

  Komentarz do prawa zamówień publicznych zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które: - upraszczają i usprawniają procedury udzielania zamówień publicznych przez zmniejszenie obowiązków formalnych

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski

  Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski

  289

  209.99 zł

  Komentarz do prawa zamówień publicznych to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. Dzięki temu publikacja stanowi obowiązkową pozycję dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce. Autorzy komentarza zaprezentowali również bogaty dorobek orzecznictwa w tym zakresie - począwszy od sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławcze