Prawo zamówień publicznych komentarz Granecki - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 • Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty... Umowy pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istot... Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi naj... Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg Komentarz do prawa zamówień publicznych to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. Dzięki temu publikacja stanowi... Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski
   
 • Książka Umowy pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD

  Umowy pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD

  Jakub Pawelec, Anna Dąbrowska, Jakub Wojsyk

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie. Opracowanie obejmuje całość najistotniejszej problematyki z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty bu ...

 • Książka Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

  Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

  Więcław Bator Lidia, Kruszka Leopold

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w formule zbuduj i formule zaprojektuj i zbuduj, obowiązków i uprawnień stron umowy oraz uczestników procesu budowlanego, ...

 • Książka Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

  Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

  Pieróg Jerzy

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, kontroli udzielania zam ...

 • Książka Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski

  Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski

  Dzierżanowski Włodzimierz, Stachowiak Małgorzata, Jerzykowski Jarosław

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz do prawa zamówień publicznych to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. Dzięki temu publikacja stanowi obowiązkową pozycję dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce. Autorzy komentarza zaprezentowali również bogaty dorobek orzecznictwa w tym zakresie - p ...

 • Książka Prawo zamówień publicznych Komentarz

  Prawo zamówień publicznych Komentarz

  Irena Skubiszak Kalinowska, Ewa Wiktorowska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz do prawa zamówień publicznych zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które: - upraszczają i usprawniają procedury udzielania zamó ...

 • Książka Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

  Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

  Grzegorz Mazurek, Sebastian Zaręba

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym narzędziem zarówno dl ...

 • Książka Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

  Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

  Zbigniew Leszczyński

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Książka o zamówieniach publicznych zawiera przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: dokumentację projektową, zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej oraz wykonanie roboty budowlanej w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia. Do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ...

 • Książka Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz

  Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz

  Sołtysińska Aleksandra, Talago Sławoj Hanna

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Regulacje rynku zamówień publicznych w znacznej mierze są wynikiem implementacji prawa unijnego. Dotychczas obowiązujące dyrektywy z roku 2004 zostały zastąpione uchwalonymi w dniu 26 lutego 2014 r. dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady: - 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz - 2014/25/UE w sprawie udzie ...

 • Książka Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

  Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

  Paweł Granecki

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Autor komentarza do prawa zamówien publicznych bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzystanie z publikacji jest dla Czytelnika bardzo wygodne i umożliwia szybkie dotarcie d ...