Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg - tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze

 • Poradnik zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sp... Elektronizacja zamówień publicznych Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria... Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe Komentarz do prawa zamówień publicznych cenionego eksperta zamówień publicznych. Dzięki komentarzowi:- zamawiający uniknie błędów w toku czyn... Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki Komentarz do Prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i... Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska
   
 • Książka Elektronizacja zamówień publicznych

  Elektronizacja zamówień publicznych

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Poradnik zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ...

 • Książka Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe

  Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z założenia stanowią zamówienia publiczne, ale są ustawowo wyłączone spod stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Rozważ ...

 • Książka Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

  Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

  Nowicki Józef

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz do prawa zamówień publicznych cenionego eksperta zamówień publicznych. Dzięki komentarzowi:- zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania,- wykonawca uniknie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty. Komentarz zawiera ponad 1600 orzeczeń (wraz z tezami i uza ...

 • Książka Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

  Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

  Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Branta
  Komentarz do Prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;- postępowania o udzielenie zamówienia;- zawierania umów ramowych; - zamówień sektorowych;- zasad działania organów właściwych w s ...

 • Książka Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30000 euro z komentarzem z suplementem elektronicznym

  Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30000 euro z komentarzem z suplementem elektronicznym

  Krzysztof Puchacz

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Od 16 kwietnia 2014 r. zmieniły się progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – z 14.000 euro do poziomu 30.000 euro. Wyłączenie rozległej grupy zamówień publicznych z obowiązku stosowania kodeksów ustawy nie oznacza, że jednostki sektora finansów publicznych będą mogły swobodnie podejmować do ich ud ...

 • Książka Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych

  Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych

  Eliza Grabowska Szweicer, Iga Granecka, Paweł Granecki

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze to publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak wygrać przetarg w zamówieniach publicznych. Dzięki licznym przykładom oraz odwołaniom do orzecznictwa KIO, artykuł ...

 • Książka Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

  Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

  Rafał Cieślak, Marcin Bejm, Adriana Bronikowska, Agnieszka Ferek, Marcin Jędrasik, Tomasz Korczyński, Magdalena Zabłocka

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L Nr 94, s ...

 • Książka Prawo zamówień publicznych w praktyce

  Prawo zamówień publicznych w praktyce

  Andała Sępkowska Justyna, Bereszko Wojciech

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji ustawowych, pomaga je zrozumieć, obrazuje prawdziwe problemy, z jakimi borykają się zarówno zamawiający, jak i wykonawc ...

 • Książka Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

  Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

  Pieróg Jerzy

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, kontroli udzielania zam ...