Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg - tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze

 • Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze to pu... Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której... Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Ksią... Prawo zamówień publicznych w praktyce Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi naj... Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg
   
 • Książka Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych

  Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych

  Eliza Grabowska Szweicer, Iga Granecka, Paweł Granecki

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze to publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak wygrać przetarg w zamówieniach publicznych. Dzięki licznym przykładom oraz odwołaniom do orzecznictwa KIO, artykuł ...

 • Książka Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

  Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

  Rafał Cieślak, Marcin Bejm, Adriana Bronikowska, Agnieszka Ferek, Marcin Jędrasik, Tomasz Korczyński, Magdalena Zabłocka

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L Nr 94, s ...

 • Książka Prawo zamówień publicznych w praktyce

  Prawo zamówień publicznych w praktyce

  Andała Sępkowska Justyna, Bereszko Wojciech

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji ustawowych, pomaga je zrozumieć, obrazuje prawdziwe problemy, z jakimi borykają się zarówno zamawiający, jak i wykonawc ...

 • Książka Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

  Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

  Pieróg Jerzy

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, kontroli udzielania zam ...

 • Książka Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

  Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

  Konrad Różowicz, Mirosław Różowicz

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonawców? Autorzy w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia związa ...

 • Książka Vademecum wykonawcy po nowelizacji

  Vademecum wykonawcy po nowelizacji

  Eliza Grabowska Szweicer, Paweł Granecki

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak wygrać przetarg w zamówieniach publicznych. Dzięki licznym przykładom oraz odwołaniom do orzecznictwa KIO, artykułów i doktryny odpowiada na pytania rodzące się podczas procesu przetargu.W publikacji zawarto najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny oraz aktua ...

 • Książka Słownik zamówień publicznych

  Słownik zamówień publicznych

  Elżbieta Cierlica, Maria Olszewska Kazanecka, Ewa Wiktorowska, Grzegorz Mazurek, Arkadiusz Szyszkowski, Tomasz Siedlecki, Anna Dynek, Małgorzata Borowiak, Dariusz Adamus, Paulina Sawicka, Izabela Jachowicz Pietrzyk

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
  Kompleksowe ujęcie Prawa zamówień publicznych w 166 hasłach. Wygodnie, merytorycznie i w zgodzie z najnowszymi przepisami (w oparciu o tekst ujednolicony Pzp z 24 sierpnia 2017 r.)! Wybitni eksperci w sposób jasny i praktyczny wyjaśniają najbardziej zawiłe kwestie związane z zamówieniami publicznymi.Aktualne Prawo zam ...

 • Książka Zamówienia publiczne w 3 krokach

  Zamówienia publiczne w 3 krokach

  Hryc Ląd Agata, Czeluśniak Marcin

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Książka jest praktycznym przewodnikiem po zamówieniach publicznych, które głęboko zmieniły się po nowelizacji z 2016-2017 roku. Przeprowadzi każdego zamawiającego i wykonawcę przez złożone procedury Prawa zamówień publicznych. Zawarte w niej wskazówki, rekomendacje postępowania oraz przykłady pomogą uniknąć ...

 • Książka Prawo zamówień publicznych Komentarz

  Prawo zamówień publicznych Komentarz

  Irena Skubiszak Kalinowska, Ewa Wiktorowska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz do prawa zamówień publicznych zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które: - upraszczają i usprawniają procedury udzielania zamó ...