Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych

  Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych

  128

  99.74 zł

  Pierwsza publikacja kompleksowo poruszająca zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Pomoże uczestnikom systemu zamówień w skutecznym egzekwowaniu swoich praw podczas postępowań toczących się przed KIO i przed sądami powszechnymi. W opracowaniu omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące m.in.:- zakresu stos

 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

  128

  99.74 zł

  Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o zamówienie publiczne. W praktyce prawidłowe korzystanie z JEDZ sprawia jednak uczestnikom postępowań wiele trudności i wymaga od nich gruntownej znajomości nie tylko pzp, al

 • E-Zamówienia publiczne

  E-Zamówienia publiczne przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych

  129

  104.99 zł

  Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektronizacji. Liczne przykłady, instrukcje, ilustracje i zrzuty z ekranu z pewnością ułatwią opanowanie, wdrożenie i stosowanie nowej procedury w jednostce i firmie. Publikacja została

 • Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

  Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne Przewodnik z wzorami

  148

  114.39 zł

  Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najważniejsze zagadnienia związane z umowami o zamówienia publiczne w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych. Analizuje także problematykę z

 • Prawo do sądu w zamówieniach publicznych

  Prawo do sądu w zamówieniach publicznych

  149

  105.45 zł

  Książka uwzględnia problematykę respektowania prawa do sądu w systemie zamówień publicznych, ustalania kognicji poszczególnych sądów oraz sposobów rozwiązywania sporów kompetencyjnych.

 • Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  128

  99.74 zł

  Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu.Autorzy szczegółowo opisują obowiązki zamawiającego przed, w trakcie i po złożeniu ofert przez wykonawców. Na podstawie bogatego orzeczni

 • Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

  Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

  128

  99.74 zł

  Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonawców? Autorzy w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z tzw. mechanizmem procedury odwróconej. Omawiają zadan

 • Zamówienia publiczne Nowe zasady

  Zamówienia publiczne Nowe zasady

  99

  76.99 zł

  Publikacja z nowelizacji prawa zamówień publicznych przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radców prawnych, adwokatów i sędziów zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych. Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która

 • Elektronizacja zamówień publicznych

  Elektronizacja zamówień publicznych

  69

  54.99 zł

  Książka zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity