Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

  Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne Przewodnik z wzorami

  148

  112.95 zł

  Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najważniejsze zagadnienia związane z umowami o zamówienia publiczne w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych. Analizuje także problematykę z

 • Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

  Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

  128

  97.69 zł

  Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzieć, jak prawidłowo przygotować dokumentację. Autorzy ksiażki Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych opisują proces zamówień publicznych po

 • Prawo do sądu w zamówieniach publicznych

  Prawo do sądu w zamówieniach publicznych

  149

  107.47 zł

  Książka uwzględnia problematykę respektowania prawa do sądu w systemie zamówień publicznych, ustalania kognicji poszczególnych sądów oraz sposobów rozwiązywania sporów kompetencyjnych.

 • Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  128

  97.69 zł

  Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu.Autorzy szczegółowo opisują obowiązki zamawiającego przed, w trakcie i po złożeniu ofert przez wykonawców. Na podstawie bogatego orzeczni

 • Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

  Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

  128

  97.69 zł

  Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonawców? Autorzy w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z tzw. mechanizmem procedury odwróconej. Omawiają zadan

 • Zamówienia publiczne Nowe zasady

  Zamówienia publiczne Nowe zasady

  99

  76.23 zł

  Publikacja z nowelizacji prawa zamówień publicznych przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radców prawnych, adwokatów i sędziów zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych. Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która

 • Elektronizacja zamówień publicznych

  Elektronizacja zamówień publicznych

  69

  55.54 zł

  Książka zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity

 • Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe

  Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe

  69

  55.54 zł

  Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z założenia stanowią zamówienia publiczne, ale są ustawowo wyłączone spod stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Rozważania zawarte w publikacji skupiają się wokół takich kwes