Publiczne prawo gospodarcze Blicharz, Powałowski, Olszewski, Hauser

 • W podręczniku prawniczym wyd. Beck omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych... Publiczne prawo gospodarcze Olszewski Książka z Publicznego prawa gospodarczego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności go... Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański Podręcznik z publicznego prawa gospodarczego zawiera kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych s... Publiczne prawo gospodarcze Blicharz Publikacja z prawa gospodarczego publicznego służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wy... Prawo gospodarcze publiczne Powałowski
   
 • Książka Publiczne prawo gospodarcze Olszewski

  Publiczne prawo gospodarcze Olszewski

  Olszewski Jan

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W podręczniku prawniczym wyd. Beck omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsumentów, prawo zamówień publicznych, prawo pomocy publicznej. Podręcznik składa się z pi ...

 • Książka Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański

  Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański

  Zofia Snażyk, Adam Szafrański

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka z Publicznego prawa gospodarczego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:- konstytucyjna regulacja gospodarki,- administracja gospodarki,- prawne formy działania administracji gospodark ...

 • Książka Publiczne prawo gospodarcze Blicharz

  Publiczne prawo gospodarcze Blicharz

  Rafał Krzysztof Blicharz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Podręcznik z publicznego prawa gospodarczego zawiera kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze. Przedstawia zarówno podstawowe dla tej dziedziny zagadnienia, takie jak prawo: działalności gospodarczej, konkurencji, zamówi ...

 • Książka Prawo gospodarcze publiczne Powałowski

  Prawo gospodarcze publiczne Powałowski

  Andrzej Powałowski

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Publikacja z prawa gospodarczego publicznego służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospo ...

 • Książka Prawo gospodarcze publiczne w pigułce 2016

  Prawo gospodarcze publiczne w pigułce 2016

  Gacka Asiewicz Aneta

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  To kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz potrzebne zagadnienia, ...

 • Książka POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE WPROWADZENIE

  POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE WPROWADZENIE

  Kowalski Jerzy

  Rok wydania 2007
  Wydawnictwo Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
  Prezentowana praca nosząca tytuł Polskie prawo gospodarcze publiczne. Wprowadzenie w zamierzeniu autora stanowi część I większej całości, którą dopełnić ma część II - Zarys prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Tak więc Czytelnik będzie miał do dyspozycji komplementarną całość, wprowadzającą w problematy ...

 • Książka Publiczne prawo gospodarcze Szafrański

  Publiczne prawo gospodarcze Szafrański

  Szafrański Adam, Snażyk Zofia

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka Publiczne prawo gospodarcze obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie: - prawne formy działania administracji gospodarki;- rejestrację przedsiębiorców;- prawo ochrony konkurencji. S ...

 • Książka Leksykon prawa gospodarczego publicznego

  Leksykon prawa gospodarczego publicznego

  Powałowski

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm, które warunki te w interesie publicznym formułują, wskazując zarazem na wymogi organizacji w gospodarce, prawa i obowiązki or ...

 • Książka Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A i 8B

  Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A i 8B

  Hauser Roman, Niewiadomski Zbigniew, Wróbel Andrzej

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Hauser i Niewiadomski polecają książkę z prawa gospodarczego, która będzie przydatna w codziennej praktyce dla sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych, aplikantów, pracowników administracji oraz pracowników biur prawnych przedsiębiorców. Rozdział VI poświęcono strukturze podmiotowej państwowego se ...