Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Rachunkowość w oświacie 2019

  Rachunkowość w oświacie 2019 Plan finansowy, ewidencja księgowa, sprawozdawczość

  159

  135.19 zł

  Specyfika wymagań wobec rachunkowości jednostek oświatowych sprawia, że osoby zajmujące się finansami tych podmiotów nierzadko borykają się z trudnościami i poszukują specjalistycznej i aktualnej informacji na ten temat. Rachunkowość w oświacie wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu. Jednostki oświatowe należące do sektora finansów publicznych zobowiązane są do prowa

 • Rachunkowość jednostek oświatowych

  Rachunkowość jednostek oświatowych

  59

  47.29 zł

  Książka powstała w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu prawa oświatowego, finansów publicznych i rachunkowości uwzględniające szczególne rozwiązania dla jednostek oświatowych. Podstawę stanowiły również wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, analizy regulacji wewnętrznych jednostek oświatowych oraz raportów pokontrolnych, w szczególności nieprawidłowości zacho

 • Wiley GAAP 2018

  Wiley GAAP 2018 Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles

  Get the most comprehensive coverage of the FASB Codification and the latest FASB updates in a single volume Wiley GAAP 2018: Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles is a thorough study and analysis of all US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) set forth in the pronouncements of the FASB (Financial Accounting Standards Board) Codification. Al

 • Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych

  Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych

  Głównym celem monografii jest zdefiniowanie i kompleksowe zbadanie zagadnienia jakości informacji w raportach obowiązkowych i dobrowolnych sporządzanych przez spółki giełdowe. Przedstawiono w niej analizę determinant jakości informacji i konsekwencji wynikających z jej zróżnicowani a, a także charakterystykę i krytyczną ocenę naukowych metod badania jakości informacji f

 • Accounting All-in-One For Dummies

  Accounting All-in-One For Dummies

  If youre a numbers person, its your lucky day! Accounting jobs are on the rise — in fact, the Bureau of Labor Statistics projects a faster-than-average growth rate of 11% in the industry through 2024. So, if youre seeking long-term job security while also pursuing your passion, youll be stacking the odds in your favor by starting a career in accounting. Accountants dont necessarily lea

 • Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce

  Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce

  W monografii podjęto problematykę ewolucji form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce. Ustalono i scharakteryzowano niezbadane dotąd w nauce prawa finansowego formy prawne, w jakich mogła być organizowana działalność budżetowa samorządu terytorialnego w czasach II Rzeczypospolitej oraz w latach 1944–1950. Głównymi walorami książk

 • Rachunkowość behawioralna

  Rachunkowość behawioralna

  Powszechny wizerunek rachunkowości przedstawia ją jako zajmującą się samymi faktami, przepisami, suchymi liczbami i ich przetwarzaniem. W tak rozumianej rachunkowości nie rozpatruje się w ogóle zachowania człowieka. Zakłada się, że księgowi, biegli rewidenci, inwestorzy i inne ogniwa ludzkie systemu finansowo-księgowego postępują racjonalnie. Rachunkowość behawioralna p

 • Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych

  Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych Objaśnienia, wzory, przykłady

  Książka jest praktycznym kompendium, niezbędnym w codziennej pracy każdego księgowego jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, skarbników, a także kierowników tych jednostek.Autorka szczegółowo omawia wszystkie sprawozdania zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakre

 • Zarządzanie kosztami

  Zarządzanie kosztami Teoria i dobre praktyki

  Zarządzanie kosztami. Teoria i dobre praktyki to książka, która w sposób syntetyczny omawia istotę i praktyczne wykorzystanie modeli rachunku kosztów. Zaletą opracowania jest wskazanie wielu przykładów i studiów przypadków. W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak: - przyczyny powstawania kosztów i metody racjonalnego zarządzania nimi; - zasady definiowania i klas

 • Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego

  Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego

  99

  74.26 zł

  W książce przedstawiono analizę wskaźnikową sprawozdania finansowego, która jest najważniejszą i najczęściej stosowaną analizą finansową przedsiębiorstwa. Omówiono sposób obliczania i interpretacji wskaźników finansowych, koncentrując się na najbardziej przydatnych i wiarygodnych spośród nich. Zaprezentowano systemy powiązanych ze sobą wskaźników ułatwiających