Rachunkowość Księgowość

 • SKŁAD: Substancja aktywna: teoretyczne podstawy rachunkowości wraz z przykładami zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej. Środki... Niestandardowy podręcznik do rachunkowości Wzory pism i aktywne formularze dla księgowych to 71 aktywnych formularzy oraz 52 wzory pism zarówno księgowych w jaki sposób również dotyczący... Wzory pism i aktywne formularze dla księgowych CD Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018 Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń or... Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018 Zasady prawa bilansowego oraz prawa podatkowego są względem siebie autonomiczne. Dlatego ujęcie kosztów i przychodów według obu praw różni si... Rachunkowość podatkowa
   
 • Książka Niestandardowy podręcznik do rachunkowości

  Niestandardowy podręcznik do rachunkowości

  Rogozina Svetlana

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo CeDeWu
  SKŁAD: Substancja aktywna: teoretyczne podstawy rachunkowości wraz z przykładami zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej. Środki pomocnicze: ciekawostki historyczne, opisy komicznych sytuacji z wykładów o rachunkowości, żartobliwe rysunki, słownictwo wykorzystywa­ne przez studentów na uczelniach i poz ...

 • Książka Wzory pism i aktywne formularze dla księgowych CD

  Wzory pism i aktywne formularze dla księgowych CD

  Brzozowska Katarzyna

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Wzory pism i aktywne formularze dla księgowych to 71 aktywnych formularzy oraz 52 wzory pism zarówno księgowych w jaki sposób również dotyczących ochrony danych oso bowych z uwzględniemiem RODO. Multimedia - poradniki ...

 • Książka Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018

  Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018

  Infor

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018 Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych na przełomie 2017/2018 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy. ...

 • Książka Rachunkowość podatkowa

  Rachunkowość podatkowa

  Olchowicz Irena, Jamroży Maciej redakcja naukowa

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Difin
  Zasady prawa bilansowego oraz prawa podatkowego są względem siebie autonomiczne. Dlatego ujęcie kosztów i przychodów według obu praw różni się, co stwarza problemy natury ewidencyjno-sprawozdawczej. Celem książki w nowym wydaniu (zmienił się układ treści, rozbudowana została część podatkowa) jest wyjaśnienie ...

 • Książka Dotacje oświatowe po zmianach

  Dotacje oświatowe po zmianach

  Piszko Agata, Majchrzak Aneta, Marciniak Lidia, Piotrowska Albin Elżbieta

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza szereg zmian m.in. w sposobie finansowania zadań z zakresu oświaty. Publikacja Dotacje oświatowe po zmianach omawia najnowsze zmiany dotyczące: - sposobu podziału subwencji oświatowej; - zasad udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla pr ...

 • Książka Zespół 0

  Zespół 0

  Motowilczuk Izabela, Charytoniuk Jan

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwow ...

 • Książka Zespół 1

  Zespół 1

  Motowilczuk Izabela, Charytoniuk Jan

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwow ...

 • Książka Sprawozdawczość Budżetowa 2018 Nowe rozporządzenie z komentarzem

  Sprawozdawczość Budżetowa 2018 Nowe rozporządzenie z komentarzem

  Gąsiorek Krystyna

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 109). Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wynikaj ...

 • Książka Finansowanie zadań oświatowych

  Finansowanie zadań oświatowych

  Piszko Agata

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – w zasadniczej części – weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Reguluje ona zasady finansowania oświaty publicznej i niepublicznej. Przepisy te zastępują materię uregulowaną dotychczas w innych aktach prawnych –przede wszystki ...