Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa

 • Książka Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa

  Wiedza i Praktyka

  Wiedza i Praktyka


  Kup za 50.39 zł.

  Isbn 9788326969652
  Wydanie 1/2018
  Stron 176
   

  Jakie zapisy powinien zawierać regulamin pracy, jakie warto w nim umieścić, a jakich unikać? Kto musi, a kto może wydać regulamin wynagradzania i w jaki sposób wprowadzać do niego zmiany? Jakie kryteria premiowania warto wprowadzić i czy można zabezpieczyć się na wypadek problemów finansowych? Kiedy warto wydać regulamin zabezpieczający poufne informacje pracodawcy? Kontrola dostępu do pomieszczeń służbowych – w jaki sposób prowadzić ją zgodnie z prawem? Procedury antymobbingowa i antydyskryminacyjna – dlaczego warto, by pracodawca je wprowadził i stosował?

  Rozdział 1. Jakie zapisy powinien zawierać regulamin pracy, jakie warto w nim umieścić, a jakich unikać
  Podstawowe dozwolone zapisy regulaminu pracy
  Regulaminy od 50 pracowników – jak interpretować nowe przepisy
  Potwierdzenie zapoznania się pracownika z treścią regulaminu pracy
  Wzór: Potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy
  Wzór: Potwierdzenie otrzymania rozszerzonej informacji o warunkach zatrudnienia (z art. 29 § 3 Kodeksu pracy)
  Wzór: Potwierdzenie zapoznania z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 150 Kodeksu pracy
  Wyjścia prywatne w godzinach pracy – ustalenie zasad korzystania w regulaminie pracy
  Wzór: Przykładowy zapis w regulaminie pracy
  Wzór: Wniosek o zwolnienie na załatwienie spraw osobistych z propozycją terminu odpracowania
  Urlop na żądanie – przyda się zapis w regulaminie i dowody udzielenia urlopu
  Wzór: Regulamin pracy – fragment dotyczący urlopów na żądanie
  Wzór: Potwierdzenie zgłoszenia i udzielenia urlopu wypoczynkowego na żądanie
  Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego – przydatne zapisy
  Wzór: Fragment regulaminu pracy – zasady korzystania ze służbowego sprzętu elektronicznego
  Wzór: Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami korzystania ze sprzętu elektronicznego
  Jak w regulaminie pracy uregulować refundację okularów
  Wzór: Zapis refundacji okularów (szkieł kontaktowych) korygujących wzrok w regulaminie pracy
  Jak bezbłędnie zapisać w regulaminie pracy zasady odpowiedzialności materialnej pracowników
  Wzór: Odpowiedzialność materialna pracowników – zasady ogólne
  Wzór: Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się
  Wzór: Umowa o użytkowanie rzutnika stanowiącego własność pracodawcy
  Rozdział 2. Kto musi, a kto może wydać regulamin wynagradzania i jak wprowadzać do niego zmiany
  Regulamin wynagradzania to nie powielenie przepisów
  Mały pracodawca też może wydać regulamin wynagradzania
  Niekorzystna zmiana regulaminu wynagradzania wymaga wypowiedzeń zmieniających
  Rezygnacja z ZFŚS lub obniżenie odpisu – przykładowe aneksy do regulaminu wynagradzania
  Wzór: Rezygnacja z tworzenia ZFŚS – przykładowy wzór aneksu do regulaminu wynagradzania
  Wzór: Fragment pisma do pracowników o rezygnacji z działalności socjalnej przez pracodawcę, u którego nie obowiązują przepisy wewnątrzzakładowe
  Wzór: Obniżenie wskaźnika odpisu na ZFŚS – przykładowy wzór aneksu do regulaminu wynagradzania
  Zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych można modyfikować – np. w regulaminie wynagradzania
  Wzór: Regulamin wynagradzania – rozdział dotyczący zasad rozliczania podróży służbowych (prywatny pracodawca)
  Wzór: Wniosek o zaliczkę
  Pracownik ma sam zapoznać się ze zmianami regulaminów
  Określenie prawa niektórych pracowników do dodatkowych składników wynagrodzenia
  Rozdział 3. Jakie kryteria premiowania warto wprowadzić i czy można zabezpieczyć się na wypadek problemów finansowych
  Premia regulaminowa – sposób na efektywne wynagradzanie
  Wzór: Regulamin premiowania
  Rozdział 4. Kiedy warto wydać regulamin zabezpieczający poufne informacje pracodawcy
  Chcąc zabezpieczyć swoje poufne dane, pracodawca powinien wydać specjalny regulamin
  Wzór: Regulamin bezpieczeństwa informacji
  Przykład prawidłowego zapisu w regulaminie pracy
  Wzór: Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu bezpieczeństwa informacji oraz przyjęciu zobowiązania do jego przestrzegania
  Rozdział 5. Kontrola dostępu do pomieszczeń służbowych – jak prowadzić ją zgodnie z prawem
  Ustalenie przejrzystych zasad korzystania z pomieszczeń służbowych może przynieść pracodawcy wiele korzyści
  Wzór: Procedura kontroli dostępu do pomieszczeń służbowych
  Wzór: Załącznik nr 1do Procedury kontroli dostępu do pomieszczeń służbowych – Oświadczenie pracownika o pobraniu karty magnetycznej
  Wzór: Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Procedury kontroli dostępu do pomieszczeń służbowych

  Rozdział 6. Procedury antymobbingowa i antydyskryminacyjna – dlaczego warto, by pracodawca je wprowadził i stosował
  Przeciwdziałanie mobbingowi to obowiązek pracodawcy
  Wzór: Procedura przeciwdziałania mobbingowi
  Wzór: Załącznik nr 1 – Zawiadomienie pracodawcy o przypadku mobbingu
  Procedura antydyskryminacyjna może uchronić przed wypłatą wysokich odszkodowań
  Wzór: Strategia przeciwdziałania dyskryminacji
  Wzór: Załącznik nr 1 – Zawiadomienie pracodawcy o przypadku dyskryminacji
  Nie tylko szef może być mobberem, ale odpowiedzialność zawsze ponosi pracodawca
  ksiazka-24.pl poleca Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.