Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Odstąpienie od umowy ksiazka-24.pl


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość - za pośrednictwem sklepu internetowego - ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Dodatkowo jeśli Klient dokonuje zakupu w ramach akcji promocyjnych, w których Klient otrzymuje prezent - Klient jest zobowiązany również do jego zwrotu.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jest do pobrania ze strony ........

4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć wg poniższego wyboru:

- w postaci elektronicznej i wysłać Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Regulaminie (Usługodawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

- wraz ze zwracanym towarem w formie papierowej na adres: Sebastian Stefanowicz, ul. Reja 2/57, 50-354 Wrocław

5. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy - na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem) na adres wskazany powyżej.

5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Usługodawca zwraca najtańszy oferowany w ksiazka-24.pl koszt dostarczenia Towaru).

6. W dacie zwrotu Usługodawca wystawia fakturę korygującą i przesyła do Klienta w formie elektronicznej.

7. Jeżeli Klient będący konsumentem wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Usługodawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

8. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

9. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek Usługodawcy, Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu, Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu, a w przypadku Zapłata za pobraniem i płatności przelewem w urzędzie pocztowym - Klient zobowiązany jest wskazać konto bankowe, na które ma zostać dokonany zwrot.

10. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Usługodawcy) nie będą przyjmowane.

11. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

12. Prawo odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w ramach i na potrzeby tej działalności.