Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz

 • Publikacja dotyczy najważniejszych kwestii związanych z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach prawnych. Zagadnieni... Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie... Spółka jawna Zagadnienia praktyczne Kompleksowe opracowanie, w którym zostały przedstawione zasady reprezentacji w spółkach handlowych oraz cywilnych.W książce m.in.:- treść peł... Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym) W publikacji zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak:... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   
 • Książka Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej

  Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej

  Bartkowiak Emilia, Gyöngyvér Takáts, Ziółkowski Grzegorz

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Publikacja dotyczy najważniejszych kwestii związanych z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach prawnych. Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane odrębnie dla:spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej;spółek kapitałowych: z ogran ...

 • Książka Spółka jawna Zagadnienia praktyczne

  Spółka jawna Zagadnienia praktyczne

  Nieradka Bernaciak Monika, Rodek Joanna, Zięba Szymon, Roguska Kikoła Agnieszka

  Rok wydania 2012
  Wydawnictwo Difin
  Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Oprócz omówienia podstawowych zagadnień dotyczących tejże spółki, wiele miejsca zostało poświęcone na przybliżenie praktycznego aspektu jej funkcjonowa ...

 • Książka Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym)

  Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym)

  Anna Borysewicz

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kompleksowe opracowanie, w którym zostały przedstawione zasady reprezentacji w spółkach handlowych oraz cywilnych.W książce m.in.:- treść pełnomocnictwa i prokury- zasady reprezentacji przez organy i osoby upoważnione- prawa i obowiązki pełnomocnika oraz prokurenta- odpowiedzialność pełnomocnika oraz prokurenta za ...

 • Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Sławomir Turkowski

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W publikacji zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak: uchwały organów spółki, regulaminy i wnioski, a także wzory pozwów oraz umów. Zaletami opracowania są: - szeroki katalog tematyczny, obejmujący także kwestie sądowe i ...

 • Książka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Feliński Jerzy

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Sigma
  Zawartość książki stanowi całość edukacyjną dla osób niewtajemniczonych w zagadnienia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także dla osób znających te problematykę w bardzo ogólnym zakresie - wspólników, członków organów spółki, pracowników, kontrahentów spółek z o.o. W książce znajdziesz in ...

 • Książka Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Borysewicz Anna

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo ODDK
  Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się przed odpowiedzialnością za długi spółki? Publikacja to odpowiedź na pytania: kiedy i jakiego rodzaju odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki z o.o. ...

 • Książka Spółka celowa Tworzenie zastosowanie funkcjonowanie finansowanie. Instrukcja obsługi

  Spółka celowa Tworzenie zastosowanie funkcjonowanie finansowanie. Instrukcja obsługi

  Krzysztof Czerkas

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kompendium wiedzy na temat spółek celowych – ich tworzenia, funkcjonowania , finansowania w realiach prawnych i podatkowych w Polsce – opracowane w oparciu o aktualne przepisy prawa, w kontekście orzecznictwa, praktyki gospodarczej oraz zwyczajów instytucji finansowych.Autor – na podstawie swojej eksperckiej wiedzy i d ...

 • Książka Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

  Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

  Michał Koralewski

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. – począwszy od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po jej likwidację. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artyk ...

 • Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

  Artur Nowacki

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Obszerny i praktyczny komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).Komentarz jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym, wyróżniającą się zawartymi licznymi przykładami, które w sposób praktyczny, zrozumiały i szczegółowy ...