Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz

 • Kompleksowe opracowanie, w którym zostały przedstawione zasady reprezentacji w spółkach handlowych oraz cywilnych.W książce m.in.:- treść peł... Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym) W publikacji zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak:... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zawartość książki stanowi całość edukacyjną dla osób niewtajemniczonych w zagadnienia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także... Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak broni... Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
   
 • Książka Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym)

  Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym)

  Anna Borysewicz

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kompleksowe opracowanie, w którym zostały przedstawione zasady reprezentacji w spółkach handlowych oraz cywilnych.W książce m.in.:- treść pełnomocnictwa i prokury- zasady reprezentacji przez organy i osoby upoważnione- prawa i obowiązki pełnomocnika oraz prokurenta- odpowiedzialność pełnomocnika oraz prokurenta za ...

 • Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Sławomir Turkowski

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W publikacji zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak: uchwały organów spółki, regulaminy i wnioski, a także wzory pozwów oraz umów. Zaletami opracowania są: - szeroki katalog tematyczny, obejmujący także kwestie sądowe i ...

 • Książka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Feliński Jerzy

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Sigma
  Zawartość książki stanowi całość edukacyjną dla osób niewtajemniczonych w zagadnienia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także dla osób znających te problematykę w bardzo ogólnym zakresie - wspólników, członków organów spółki, pracowników, kontrahentów spółek z o.o. W książce znajdziesz in ...

 • Książka Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Borysewicz Anna

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo ODDK
  Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się przed odpowiedzialnością za długi spółki? Publikacja to odpowiedź na pytania: kiedy i jakiego rodzaju odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki z o.o. ...

 • Książka Spółka celowa Tworzenie zastosowanie funkcjonowanie finansowanie. Instrukcja obsługi

  Spółka celowa Tworzenie zastosowanie funkcjonowanie finansowanie. Instrukcja obsługi

  Krzysztof Czerkas

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kompendium wiedzy na temat spółek celowych – ich tworzenia, funkcjonowania , finansowania w realiach prawnych i podatkowych w Polsce – opracowane w oparciu o aktualne przepisy prawa, w kontekście orzecznictwa, praktyki gospodarczej oraz zwyczajów instytucji finansowych.Autor – na podstawie swojej eksperckiej wiedzy i d ...

 • Książka Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

  Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

  Michał Koralewski

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. – począwszy od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po jej likwidację. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artyk ...

 • Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

  Artur Nowacki

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Obszerny i praktyczny komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).Komentarz jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym, wyróżniającą się zawartymi licznymi przykładami, które w sposób praktyczny, zrozumiały i szczegółowy ...

 • Książka Zgromadzenia wspólników spółki z o.o. z suplementem elektronicznym

  Zgromadzenia wspólników spółki z o.o. z suplementem elektronicznym

  Anna Borysewicz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W książce kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne,- terminy zwoływania zgromadzeń,- podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń,- tryb zwoływania zgromadze ...

 • Książka Spółka komandytowa Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorcy

  Spółka komandytowa Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorcy

  Nieradka Bernaciak Monika, Rodek Kietlińska Joanna, Rubak Benedykt Dominik

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Poltext
  Jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej? Ten poradnik jest właśnie dla Ciebie i znajdziesz w nim zagadnienia prawne i podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki komandytowe,j a w szczególności: - zakładanie i funkcjonowanie spółki, - ...