Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz

 • Kompendium wiedzy na temat spółek celowych – ich tworzenia, funkcjonowania , finansowania w realiach prawnych i podatkowych w Polsce – opracowan... Spółka celowa Tworzenie zastosowanie funkcjonowanie finansowanie. Instrukcja obsługi Obszerny i praktyczny komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o... Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym) W książce kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadz... Zgromadzenia wspólników spółki z o.o. z suplementem elektronicznym
   
 • Książka Spółka celowa Tworzenie zastosowanie funkcjonowanie finansowanie. Instrukcja obsługi

  Spółka celowa Tworzenie zastosowanie funkcjonowanie finansowanie. Instrukcja obsługi

  Krzysztof Czerkas

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kompendium wiedzy na temat spółek celowych – ich tworzenia, funkcjonowania , finansowania w realiach prawnych i podatkowych w Polsce – opracowane w oparciu o aktualne przepisy prawa, w kontekście orzecznictwa, praktyki gospodarczej oraz zwyczajów instytucji finansowych.Autor – na podstawie swojej eksperckiej wiedzy i d ...

 • Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

  Artur Nowacki

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Obszerny i praktyczny komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).Komentarz jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym, wyróżniającą się zawartymi licznymi przykładami, które w sposób praktyczny, zrozumiały i szczegółowy ...

 • Książka Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

  Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

  Michał Koralewski

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. – począwszy od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po jej likwidację. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artyk ...

 • Książka Zgromadzenia wspólników spółki z o.o. z suplementem elektronicznym

  Zgromadzenia wspólników spółki z o.o. z suplementem elektronicznym

  Anna Borysewicz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W książce kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne,- terminy zwoływania zgromadzeń,- podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń,- tryb zwoływania zgromadze ...

 • Książka Spółka komandytowa Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorcy

  Spółka komandytowa Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorcy

  Nieradka Bernaciak Monika, Rodek Kietlińska Joanna, Rubak Benedykt Dominik

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Poltext
  Jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej? Ten poradnik jest właśnie dla Ciebie i znajdziesz w nim zagadnienia prawne i podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki komandytowe,j a w szczególności: - zakładanie i funkcjonowanie spółki, - ...

 • Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Król Gajewska Monika, Wyrzykowska Anna

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Difin
  Publikacja nie jest ani typowym komentarzem odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani zwykłym zbiorem wzorów pism. Jest ona dziełem praktyków adresowanym w szczególności do praktyków. Autorki prezentują w niej swoje doświadczenia dotyczące zasad funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ...

 • Książka Odpowiedzialność członków zarządu spółki z oo Zarządzanie bez ryzyka

  Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Zarządzanie bez ryzyka

  Kuryłek Michał, Żak Anna, Sarna Marcin, Owczarkowski Radosław

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
  Wszystkie niezbędne zagadnienia, od przesłanek odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o., do poszczególnych rodzajów odpowiedzialności – cywilnej, karnej, karnoskarbowej - przedstawione są w zwięzłej formie i omówione przystępnym językiem. Wskazujemy skuteczne sposoby uniknięcia odpowiedzialności osob ...

 • Książka Spółka celowa a konsorcjum

  Spółka celowa a konsorcjum

  Roguska Kikoła Agnieszka, Rutkowska Dagmara, Dessoulavy Śliwińska Hoa

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Difin
  Łączenie posiadanych zasobów pozwala zwiększyć konkurencyjność na rynku i zdywersyfikować ryzyko związane z udziałem w projekcie, co w konsekwencji umożliwia realizację dużych i ciekawych przedsięwzięć podmiotom, które działając w pojedynkę, nie byłyby w stanie np. wygrać przetargu i samodzielnie podjąć s ...

 • Książka Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Borysewicz Anna

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo ODDK
  Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się przed odpowiedzialnością za długi spółki? Publikacja to odpowiedź na pytania: kiedy i jakiego rodzaju odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki z o.o. ...