Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych za 2019 rok

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych za 2019 rokOd 1.1.2018 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przesyłać do MF nowe sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Regulacja ta została wprowadzona na mocy ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2141), a szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarto w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Dz.U. z 2017 r. poz. 2455).
Od 13.1.2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109). Przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały 2017 r., Rb-28 Programy za grudzień 2017 r. i za rok 2017 oraz sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie z dnia 16.1.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1015).

Przedstawiamy wyjaśnienia na temat sporządzania sprawozdań zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
- Omówienie nowego sprawozdania SP-1, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2455).
- Przedstawiamy bieżące problemy związane ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych, Rb-50, Rb-PDP, Rb-27S
- Wyszczególnienie błędów jakie są najczęściej popełniane w sprawozdaniach.

Atutem książki jest to, że omawia jedynie problematykę jednostek samorządowych (nie omawiamy zagadnień jednostek państwowych). Zatem otrzymają Państwo poradnik dopasowany do Państwa potrzeb. Poradnik wyjaśniający jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych opatrzony licznymi przykładami wraz z wypełnionymi formularzami sprawozdań.

W naszej książce znajdą Państwo:
- Wyjaśnienia jak sporządzać sprawozdania budżetowe zgodnie z nowymi zasadami, które zostały wprowadzone przez nowe rozporządzenie,
- Porównanie „starego” i „nowego” rozporządzenia – wyszczególnienie zmian,
- Szczegółowe zasady sporządzania nowego sprawozdania SP-1,
- wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań,
- przedstawienie sytuacji, gdy następują powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
- aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań,
- powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową (w 2017 r. weszły w życie cztery nowelizacje klasyfikacji budżetowej, część zapisów tych nowelizacji weszła w życie 1.1.2018 r.),
- 11 wypełnionych formularzy sprawozdań wraz z komentarzem
- 160 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
- terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań.

W książce wyjaśniamy m.in.:
- jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie Rb-50 w przypadku gdy kwota otrzymanej dotacji w roku nie pokrywa poniesionych wydatków w rozdziale 75011,
- jak powiązać dane pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
- jak wykazywać dane w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie PIT, CIT, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe,
- Jaki jest zakres informacji objętych sprawozdaniem podatkowym SP-1,
- Jakie są szczegółowe zasady sporządzania części A i części B sprawozdania SP-1
- Jak prawidłowo w sekcji 4. "Uchwały rady gminy" odwzorować dane z uchwał podatkowych
- Jakie są zasady aktualizacji danych w przekazanych sprawozdaniach SP-1
- jak ujmować dochody i wydatki związane z VAT po centralizacji,
- czy VAT dla celów sprawozdania Rb-27S można uznać jako dochód,
- jak księgować VAT w zakładach budżetowych.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych za 2019 rok