Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Sprawozdania podatkowe

Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego

Zapowiedź

76.99 zł

Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnegoPublikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Sprawozdanie składa się z dwóch części:
I. Informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości zgodnie z treścią uchwał rad gmin obowiązujących na terenie danej gminy w roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie.
II. Zagregowane dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym, a także podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin, według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym jest sporządzane sprawozdanie.

Autorzy ksiązki analizują m.in.:
istotę obowiązku sporządzenia sprawozdania podatkowego;
zakres obowiązku sporządzenia sprawozdania, w tym informacje o:
wysokości stawek podatku od nieruchomości,
średniej cenie skupu żyta,
średniej cenie sprzedaży drewna,
podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
podstawie opodatkowania podatkiem rolnym,
podstawie opodatkowania podatkiem leśnym;
informacje o podstawach opodatkowania zwolnionych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin;
sposób realizacji obowiązku sprawozdawczego;
szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem;
wykazanie danych na podstawie komunikatu Prezesa GUS;
formy sporządzania i przekazywania sprawozdania;
aktualizację i podpisanie sprawozdania.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego