Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej

  Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej

  59.9

  47.07 zł

  We współczesnej gospodarce coraz częściej akcje spółek są nabywane przez inne spółki. Prowadzi to do powstawania licznych grup kapitałowych, które muszą sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe. W książce została przedstawiona grupa kapitałowa jako podmiot skonsolidowanego sprawozdania finansowego, konstrukcja i elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 • Analiza sprawozdań finansowych

  Analiza sprawozdań finansowych

  64.9

  51.00 zł

  Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Autor przedstawił ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (w tym: system sprawozdawczości finansowej, założenia analizy sprawozdań finansowych, metody analizy ekonomicznej wykorzystywane w analizie sprawozdań finansowych), zestawienia składające się n

 • Sprawozdanie finansowe w firmie

  Sprawozdanie finansowe w firmie Poradnik Gazety Prawnej 12/2017

  29.9

  25.62 zł

  Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy. Publikacja w bardzo przystępny sposób omawia zagadnienia związane z weryfikacją i aktualizacją aktywów i pasy

 • Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego

  Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego

  39.9

  31.35 zł

  W literaturze często stwierdza się, że kapitał jest pojęciem wieloznacznym. Spotyka się takie określenia, jak: kapitał trwały, kapitał społeczny, kapitał ludzki, kapitał intelektualny. Uzasadnia to podjęcie pogłębionej analizy, czym jest kapitał własny jako kategoria ekonomiczna, z uwzględnieniem tego, jakie czynniki go kształtują, według jakich kryteriów może by

 • Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

  Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

  64.9

  50.59 zł

  Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa to bardzo ważny podsystem rachunkowości. Jest sztuką syntetycznego ujęcia fundamentów, na których stoi przedsiębiorstwo i realizuje swoją działalność. Spośród wszystkich sprawozdań sporządzanych przez przedsiębiorstwo najważniejsze jest roczne sprawozdanie finansowe. Zamyka ono rok działalności przedsiębiorstwa i jednocze

 • ABC sprawozdań finansowych

  ABC sprawozdań finansowych Jak je czytać, interpretować i analizować

  51

  40.07 zł

  Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowofinansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie na rzetelną informację księgową. Zatem, należy szczególną uwagę poświęcić prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporz

 • Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

  Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Studium przypadku

  58.99

  46.35 zł

  Autorzy przedstawili w książce przebieg procesu badania sprawozdania finansowego wybranej firmy. Zawartość tego opracowania stanowi praktyczną prezentację wdrożenia procedur, metod i technik badania. Znajomość tego procesu stwarza możliwość poznania wymogów, jakie prezentują biegli rewidenci w trakcie badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Dla członków kadry

 • Analiza sprawozdań finansowych

  Analiza sprawozdań finansowych

  51

  40.07 zł

  Co to jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa i jaką pełni w nim funkcję? Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa? Kto jest zobowiązany sporządzać sprawozdania finansowe? Jak przygotować sprawozdanie finansowe oraz w jaki sposób je zanalizować? Jakie informacje można uzyskać dokonując oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa? K

 • Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Krok po kroku

  Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Krok po kroku

  Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - krok po kroku. 140 stron praktycznych wzorów, komentarzy i wskazówek. Niezbędnik każdego księgowego na wyciągnięcie ręki! Sprawdź, co zmieniło się w przepisach Roczne sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. W publikacji znajdziesz informacje o zmianach w przepisach,