Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku

 • Książka Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku

  Trzpioła Katarzyna

  Wiedza i Praktyka


  Kup za 54.51 zł.

  Isbn 9788326966149
  Wydanie 1/2017
  Stron 150
   

  Rewolucja w sprawozdaniu finansowym organizacji pozarządowej. sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok - krok po kroku uwzględnia liczne zmiany w przepisach - 150 stron praktycznych wzorów, komentarzy i wskazówek.
  Za 2017 rok nastąpiły istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 15 grudnia 2016 r. wprowadziła nowy załącznik nr 6 do ustawy skierowany właśnie dla takich podmiotów. Jednocześnie ograniczyła niektórym podmiotom możliwość korzystania z uproszczeń, które wykorzystywały te jednostki za 2015 i 2016 rok. Konsekwencją tych zmian będzie przebudowanie, w istotnym stopniu danych porównawczych.

  Rewolucja w sporządzaniu sprawozdania finansowego

  Obowiązki NGO

  Aktywa i pasywa w bilansie

  Aktywa trwałe

  Aktywa obrotowe

  Należne wpłaty na fundusz statutowy, kapitały własne

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

  Informacja dodatkowa w organizacji non profit

  Rachunek zysków i strat

  Sprawozdanie finansowe NGO jako małej jednostki

  Sprawozdanie niektórych jednostek jako jednostek mikro

  Rachunek przepływów pieniężnych

  ksiazka-24.pl poleca Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.