Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Krok po kroku

 • Książka Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Krok po kroku

  Trzpioła Katarzyna

  Oficyna Prawa Polskiego


  Kup za 54.51 zł.

  Isbn 9788326966071
  Wydanie 1/2017
  Stron 140
   

  sprawozdanie finansowe za 2017 rok - krok po kroku. 140 stron praktycznych wzorów, komentarzy i wskazówek. Niezbędnik każdego księgowego na wyciągnięcie ręki! Sprawdź, co zmieniło się w przepisach
  Roczne sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. W publikacji znajdziesz informacje o zmianach w przepisach, które musisz uwzględnić sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 rok, wskazówki eksperta, praktyczne przykłady i wzory. Zwróć uwagę na informacje o zmianach w przepisach. Publikacja szczegółowo omawia takie zagadnienia jak: obowiązki związane ze sporządzaniem sprawozdania, wycenę aktywów i pasywów w bilansie, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową.

  Obowiązki związane ze sporządzaniem sprawozdania finansowego

  Jak należy wycenić i zaprezentować dane w bilansie

  Aktywa trwałe, aktywa obrotowe

  Dodatkowe pozycje aktywów, kapitały własne

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

  Rachunek zysków i strat

  Rachunek przepływów pieniężnych

  Zestawienie zmian w kapitale własnym

  Informacja dodatkowa

  ksiazka-24.pl poleca Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Krok po kroku

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.