Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

 • Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międz... Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niemat... Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018 Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 16... Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochod... Środki trwałe 2018
   
 • Książka Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

  Aleksander Korczyn, Ksawery Haski

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Sigma
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbolice cyfrowej, z uwagami, objaśnieniami szczegółowymi i powiązaniami z innymi kla ...

 • Książka Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Korczyn Aleksander

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Sigma
  Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to praktyczny poradnik dla firm i jednostek prowadzących:- księgi rachunkowe - podatkową księgę przychodów i rozchodów - ewidencję przychodów (d ...

 • Książka Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

  Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wraz z odpowiednimi wyjaśnie ...

 • Książka Środki trwałe 2018

  Środki trwałe 2018

  Praca zbiorowa

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która wprowadziła zmiany w rozliczaniu środk ...

 • Książka Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych

  Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych

  Paweł Barnik, Adam Cabała, Mieczysława Cellary, Karolina Gierszewska, Artur Hołda, Jarosław Jurga, Marek Rotkiewicz, Bożena Rudnicka

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Najbardziej aktualna, kompleksowa i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym – publikacja z zakresu środków trwałych i oraz WNiP w jednostkach finansów publicznych. Ponad 80 odpowiedzi na pytania z zakresu wyceny, ewidencji, inwentaryzacji amortyzacji, klasyfikacji środków trwałych oraz WNiP. W dniu 29.5.2017 r. ws ...

 • Książka Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Zubrzycki Janusz, Sałdyka Paweł

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Unimex
  W książce o środkach trwałych omówiono ponad 700 trudnych zagadnień w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym obowiązujących od 2018 roku, w szczególności:- zwiększenia limitu zaliczenia składników majątku do środków trwałych z 3.500 do 5000 zł - zwiększenie limitu ulepsze ...

 • Książka Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

  Świderek Izabela

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Atutem książki o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych są liczne przykłady, schematy księgowań oraz wzory dokumentów i gotowe szablony instrukcji (w tym m.in. Instrukcja gospodarowania składnikami majątku jednostki budżetowej, dokumentacja inwentaryzacyjna). Wzory dokumentów są udostępnione w ...

 • Książka Środki trwałe Praktyczne ujęcie w aspekcie bilansowym i podatkowym

  Środki trwałe Praktyczne ujęcie w aspekcie bilansowym i podatkowym

  Fiedoruk Barbara

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Difin
  Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy z zakresu ujęcia środków trwałych w prawie podatkowym i bilansowym. Przedstawiona problematyka obejmuje zasady ustalania i ewidencji dotyczące wartości początkowej, amortyzacji, kosztów ulepszeń i remontów oraz wyników inwentaryzacji środków trwałych. Omówiono w niej ...

 • Książka KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2016

  KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2016

  Infor

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Infor
  Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego. Jest stosowana do celów ewidencyjnych, a także do ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz do badań statystycznych. Publikacja KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010 zawiera pełny tekst Klasyfikacj ...