Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  166

  127.19 zł

  Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:- dla celów podatkowych zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016), co spowodowało zmianę załączników do ustaw o podatku dochodowym w zakresie stawek amortyzacyjnych, - podwyższono ustawowy limit

 • Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

  58.8

  49.44 zł

  Stan prawny 2018 rok zawiera proponowane roczne stawki amortyzacyjne dostosowane do klasyfikacji. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

 • Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

  Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2018 roku

  157.5

  113.94 zł

  Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 • Amortyzacja i środki trwałe w praktyce

  Amortyzacja i środki trwałe w praktyce Poradnik Gazety Prawnej 3/2018

  39

  36.84 zł

  Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym. Podstawowa trudno

 • Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

  89

  70.20 zł

  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbolice cyfrowej, z uwagami, objaśnieniami szczegółowymi i powiązaniami z innymi klasyfikacjami. Zaproponowane roczne stawki amortyzacji wzbogac

 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

  148

  112.95 zł

  Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowaniem w jednostce. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Drugie wydanie publikacji uwzględnia aktualne

 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku

  54

  47.14 zł

  Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to praktyczny poradnik dla firm i jednostek prowadzących:- księgi rachunkowe - podatkową księgę przychodów i rozchodów - ewidencję przychodów (do podatku zryczałtowanego). W książce ujęto najważniejs

  Zapowiedź
 • Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych

  Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych

  149

  110.13 zł

  Najbardziej aktualna, kompleksowa i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym – publikacja z zakresu środków trwałych i oraz WNiP w jednostkach finansów publicznych. Ponad 80 odpowiedzi na pytania z zakresu wyceny, ewidencji, inwentaryzacji amortyzacji, klasyfikacji środków trwałych oraz WNiP. W dniu 29.5.2017 r. wszedł w życie Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Śro