Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

 • Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 16... Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:- dla celów pod... Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018 Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jes... Amortyzacja i środki trwałe w praktyce Stan prawny 2018 rok zawiera proponowane roczne stawki amortyzacyjne dostosowane do klasyfikacji. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych... Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych
   
 • Książka Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

  Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wraz z odpowiednimi wyjaśnie ...

 • Książka Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Zubrzycki Janusz, Sałdyka Paweł

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Unimex
  Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:- dla celów podatkowych zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016), co spowodowało zmianę załączników do ustaw o podatku dochodowym w zak ...

 • Książka Amortyzacja i środki trwałe w praktyce

  Amortyzacja i środki trwałe w praktyce

  Infor

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Infor
  Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności wedłu ...

 • Książka Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Presshouse Isabelle Wierzbicka
  Stan prawny 2018 rok zawiera proponowane roczne stawki amortyzacyjne dostosowane do klasyfikacji. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych ...

 • Książka Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

  Teresa Krawczyk

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowaniem w jednostce. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączone ...

 • Książka Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Korczyn Aleksander

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Sigma
  Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to praktyczny poradnik dla firm i jednostek prowadzących:- księgi rachunkowe - podatkową księgę przychodów i rozchodów - ewidencję przychodów (d ...

 • Książka Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

  Aleksander Korczyn, Ksawery Haski

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Sigma
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbolice cyfrowej, z uwagami, objaśnieniami szczegółowymi i powiązaniami z innymi kla ...

 • Książka Środki trwałe 2018

  Środki trwałe 2018

  Praca zbiorowa

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która wprowadziła zmiany w rozliczaniu środk ...

 • Książka Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych

  Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych

  Paweł Barnik, Adam Cabała, Mieczysława Cellary, Karolina Gierszewska, Artur Hołda, Jarosław Jurga, Marek Rotkiewicz, Bożena Rudnicka

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Najbardziej aktualna, kompleksowa i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym – publikacja z zakresu środków trwałych i oraz WNiP w jednostkach finansów publicznych. Ponad 80 odpowiedzi na pytania z zakresu wyceny, ewidencji, inwentaryzacji amortyzacji, klasyfikacji środków trwałych oraz WNiP. W dniu 29.5.2017 r. ws ...