Świadczenia pozapłacowe 2018

 • Książka Świadczenia pozapłacowe 2018

  Agnieszka Konopacka Kuramochi

  Oficyna Prawa Polskiego


  Kup za 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna  Isbn 9788326968570
  Wydanie 1/2017
  Stron 152
   

  Pozapłacowe bonusy dla pracowników są aktualnie normą w ofertach pracy. Wpływają na budowanie lojalności do firmy i podnoszenie satysfakcji podwładnych z wykonywanej pracy.Zazwyczaj świadczenia pozapłacowe finansowane są z ZFŚS.
  Książka zawiera wskazówki, najnowsze interpretacje oraz orzecznictwo dotyczące oskładkowania i opodatkowania świadczeń pozapłacowych dla pracowników. Jest pracą zbiorową ekspertów z zakresu prawa pracy, podatków dochodowych oraz ubezpieczeń społecznych.
  Autorzy publikacji przekazują drogocenne wskazówki,odpowiadając m.in. na pytania:
  Czy wyjazd integracyjny pracowników można sfinansować z ZFŚS?
  Jak rozliczyć świadczenia świąteczne?
  Czy ekwiwalent za bilety na dojazd do pracy jest zwolniony ze składek i podatku?
  W jaki sposób pracodawca ponosi koszty zakwaterowania pracownika?
  Jak opodatkować i oskładkować korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych?
  Kiedy należy zmniejszyć ryczałt za używanie przez pracownika własnego samochodu do celów służbowych?
  Które świadczenia musi, a które może zapewnić pracodawca kształcącym się pracownikom?
  Czy wartość abonamentu medycznego i szczepień ochronnych podlega składkom i podatkom?
  W jaki sposób bezbłędnie rozliczyć świadczenia wypłacone byłym pracownikom — emerytom i rencistom?

  Spis treści
  Wykaz skrótów i aktów prawnych użytych w książce

  Rozdział 1. Świadczenia z ZFŚS
  Nowe zasady tworzenia ZFŚS
  Środki funduszu – jakie i dla kogo
  Dofinansowanie do wypoczynku
  Czy wyjazd integracyjny pracowników firmy można sfinansować z funduszu socjalnego?
  Karnety na basen i siłownię
  Bilety na imprezy kulturalne
  Świadczenia świąteczne od pracodawcy
  Świadczenia dla emerytów i rencistów
  Bony sfinansowane z funduszu
  Bony zakupione ze środków obrotowych firmy
  Paczki świąteczne
  Imprezy mikołajkowe
  Opodatkowanie wybranych świadczeń finansowanych z ZFŚS
  Jak prawidłowo rozliczyć świadczenia świąteczne?
  Pobyt dzieci w żłobkach
  Pomoc finansowa pracodawcy na cele mieszkaniowe pracownika i nie tylko
  Świadczenie urlopowe
  Kiedy pracodawca musi wypłacić świadczenie?
  Czy od wypłacanego świadczenia urlopowego trzeba naliczać składki?
  Zatrudnienie w wielu firmach – czy przysługuje kilka świadczeń urlopowych
  Czy świadczenie urlopowe podlega opodatkowaniu?
  Kiedy świadczenia urlopowe nie będą kosztem dla pracodawcy?

  Rozdział 2. Świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy, umów o pracę i regulaminów wewnętrznych firmy
  Dopłaty do dojazdów do pracy
  Czy pracodawca ma obowiązek finansować bilety dla pracowników?
  Czy pracodawca może odmówić zakupu biletów dla pracowników?
  Czy zakup biletów można sfinansować z funduszu socjalnego?
  Czy wydatki na bilety należy oskładkować?
  Czy cena biletu podlega opodatkowaniu?
  Kiedy koszt dojazdu będzie zwolniony z podatku?
  Kiedy dojazd nie będzie przychodem dla pracownika?
  Czy zakupione dla pracowników bilety można zaliczyć do kosztów firmy?
  Czy ekwiwalent za bilety do pracy jest zwolniony ze składek?
  Pracodawca ponosi koszty zakwaterowania pracownika
  Pracownik sam wynajmuje mieszkanie
  Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników
  5 warunków, które umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia
  Samochód służbowy do celów prywatnych pracownika
  Prawo do korzystania z samochodu służbowego a składki
  Czy udostępnienie samochodu służbowego jest świadczeniem pracowniczym podlegającym opodatkowaniu?
  Czy udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego jest kosztem podatkowym firmy?
  Samochód prywatny pracownika do celów służbowych
  Konieczna umowa i oświadczenie pracownika
  Kiedy trzeba zmniejszyć ryczałt za używanie samochodu?
  Czy zwrot kosztów używania prywatnego samochodu podlega składkom ZUS?
  Czy ryczałt za służbowe używanie prywatnego samochodu jest przychodem pracownika?
  Kiedy ryczałt jest wolny od podatku?
  Używanie samochodu będącego własnością zleceniobiorcy
  Czy zwrot kosztów używania przez pracowników prywatnych samochodów
  to koszt uzyskania przychodów firmy?
  Telefon komórkowy
  Prywatny telefon do celów służbowych
  Telefon służbowy otrzymany w użytkowanie od pracodawcy
  Telefon służbowy otrzymany na własność od pracodawcy
  Jak nie odprowadzać składek od ufundowanych pracownikom telefonów?
  Ekwiwalent za używanie przez pracownika własnych narzędzi i sprzętów w pracy
  Czy ekwiwalent podlega oskładkowaniu?
  Kiedy ekwiwalent zostanie zwolniony z opodatkowania?
  Zwolnienie podatkowe będzie miało zastosowanie, jeśli:
  Dopłaty do wyżywienia pracowników
  Posiłki i napoje profilaktyczne dla pracowników
  Obowiązek zapewnienia pracownikom napojów i posiłków profilaktycznych wynikający z przepisów BHP
  Kto ma prawo do posiłków i napojów profilaktycznych?
  Odzież robocza
  Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej podlega składkom?
  Ubiór służbowy
  Dopłaty do okularów
  Zakup soczewek dla pracownika
  Pomoc finansowa pracodawcy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracowników
  Urlop szkoleniowy i płatne zwolnienia
  Dodatkowe świadczenia dla kształcących się pracowników
  Kiedy pracownik musi zwrócić otrzymane świadczenia?
  Czy pracodawca może potrącić koszty bez zgody pracownika?
  Przesłanki zwalniające pracownika z obowiązku zwrotu otrzymanych świadczeń
  Czy refundacja kosztów kształcenia się pracownika jest opodatkowana?
  Abonament medyczny i szczepienia ochronne
  Jak poprawnie oskładkować pakiety medyczne?
  Opodatkowanie abonamentów medycznych
  Szczepienia ochronne
  Czy koszt szczepień ochronnych jest podstawą wymiaru składek?
  Wartość szczepień a kwestie podatkowe
  Czy wartość szczepień ochronnych jest kosztem uzyskania przychodów firmy?
  Zapomogi wypłacane pracownikom
  Oskładkowanie zapomóg
  Opodatkowanie zapomóg

  Rozdział 3. Świadczenia przysługujące byłym pracownikom na emeryturze lub rencie
  Zaległe świadczenia, trzynastki, nagrody jubileuszowe
  Opodatkowanie świadczeń i zwolnienia podatkowe
  Czy wypłata świadczeń podlega składkom ZUS?

  Rozdział 4. III filar emerytalny – PPE w firmie
  Kto może zostać uczestnikiem PPE?
  Jaka jest procedura tworzenia PPE?
  Dwa rodzaje składek i ich podział
  Zarządzanie środkami i ich wypłata
  Czy kwota podstawowa składki jest zwolniona z oskładkowania?
  Grupowe ubezpieczenie na życie a składki ZUS
  Czy składki na PPE podlegają opodatkowaniu?

  Rozdział 5. Niezbędnik płatnika
  Przepisy prawne

  ksiazka-24.pl poleca Świadczenia pozapłacowe 2018

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.