Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Analiza sprawozdań finansowych zagadnienia

 • Analiza sprawozdań finansowych Wybrane zagadnienia

  Analiza sprawozdań finansowych Wybrane zagadnienia

  48

  37.72 zł

  Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia przedstawia zagadnienia dotyczące elementów sprawozdania finansowego z uwzględnie­niem ich analizy, która szczególnie w ostatnich latach nabrata istotnego znaczenia. Ujmowane w sprawozdaniu finansowym dane i informacje stanowią źródto wiedzy na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej analizowanego podmiotu gospodarczego, a umiej

  Sokół Aneta

 • Analiza sprawozdań finansowych

  Analiza sprawozdań finansowych

  64.9

  51.00 zł

  Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Autor przedstawił ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (w tym: system sprawozdawczości finansowej, założenia analizy sprawozdań finansowych, metody analizy ekonomicznej wykorzystywane w analizie sprawozdań finansowych), zestawienia składające się n

  Nowak Edward

 • Analiza sprawozdań finansowych

  Analiza sprawozdań finansowych

  51

  40.07 zł

  Co to jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa i jaką pełni w nim funkcję? Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa? Kto jest zobowiązany sporządzać sprawozdania finansowe? Jak przygotować sprawozdanie finansowe oraz w jaki sposób je zanalizować? Jakie informacje można uzyskać dokonując oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa? K

  Sokół Aneta

 • Analiza sprawozdań finansowych

  Analiza sprawozdań finansowych

  64.9

  49.97 zł

  Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o sytuacji finansowej i rezultatach aktywności jednostki gospodarczej. Trafność ocen sytuacji finansowej także skuteczność podejmowania decyzji zależą w dużym stopniu od umiejętności analizowania informacji i zastosowania właściwych metod badawczych. Zasady i metody egzegezy także analizy informacji prezentowa

  Nowak Edward

 • Analiza sprawozdań finansowych

  Analiza sprawozdań finansowych

  Wzrost zapotrzebowania na informacje ekonomiczne dotyczące działalności przedsiębiorstw wynika z rozwoju i globalizacji gospodarki. Podstawowym źródłem tego rodzaju informacji są sprawozdania finansowe, na których podstawie można zaobserwować zmiany, jakie zaszły w sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa. Umiejętność analizy sprawozdań finansowych umożliwi

  Edward Nowak