Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

KC Komentarz Pietrzykowski

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Pietrzykowski

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Pietrzykowski

  Wydawnictwo prezentuje kolejne,8. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny Komentarz Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–44910 Szczegółowo zostały omówione w nim zagadnienia poświęcone: osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i

  Brzozowski Adam

 • Kodeks cywilny Komentarz Pietrzykowski

  Kodeks cywilny Komentarz Pietrzykowski Tom I Komentarz do art. 1-449

  Wydanie Becka do KC zostało zaktualizowane i uzupełnione, m.in. o komentarz do ustawy z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające KC (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.), zawierającej normy intertemporalne. Dodano także najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz zaprezentowano najnowsze poglądy doktryny. W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie

  Brzozowski Adam

 • Kodeks cywilny Komentarz Pietrzykowski Tom 2

  Kodeks cywilny Komentarz Pietrzykowski Tom 2 Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające

  Siódme wydanie Becka zawiera pogłębione i rozszerzone omówienie przepisów Kodeksu, z odniesieniem się do najbardziej aktualnych poglądów doktryny oraz najnowszego orzecznictwa. Komentarz został uzupełniony komentarzem do ustawy z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające KC (Dz. U. Nr 16, poz. 94 ze zm.), zawierających normy intertemporalne. Mają one ciągle bardzo praktyczne

 • Prawo cywilne Orzecznictwo

  Prawo cywilne Orzecznictwo Tom 1. Zbiory Orzecznictwa Becka

  99

  76.23 zł

  Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym, chronologicznym, oraz indeksem autorów i artykułów. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędna pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy

  Pietrzykowski Krzysztof