Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

komentarz do kodeksu cywilnego

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

  239

  176.79 zł

  Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami komentarza są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym. Szcze

  Piotr Zakrzewski

 • Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

  Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449 Tom 1

  349

  293.99 zł

  W komentarzu do kodeksu cywilnego szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone:- osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłego; osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom;- mieniu;- czynnościom prawnym i zagadnieniom takim jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia wo

  Krzysztof Pietrzykowski

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

  239

  176.79 zł

  Tom 3 komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:- nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładące nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania;- analiza najistotniejszych problemów spornych w doktrynie i judykaturze ze wskazaniem sposobów ich r

  Piotr Zakrzewski

 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 2

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352)

  239

  176.79 zł

  Walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Komentarz cechuje wysoki poziom precyzji języka i logiki wywodu. Ponadto, wartością dodaną do nauki jest zręczna analiza najnowszego orzecznict

  Adam Bieranowski