Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Prawo karne podręcznik

 • Prawo karne Zbiór przepisów

  Prawo karne Zbiór przepisów Stan prawny 11 października 2018 roku

  69

  54.99 zł

  Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 11 paździe

  Seria z paragrafem

 • Prawo karne Gardocki Beck

  Prawo karne Gardocki Beck

  59

  46.19 zł

  W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości oraz obrotowi

  Lech Gardocki

 • Prawo karne studia prawnicze

  Prawo karne studia prawnicze

  99

  75.89 zł

  Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania,- druga przedstawia poszczególne typy przestępstw, w tym m.in

  Andrzej Marek

 • Prawo karne zarys problematyki Lachowski

  Prawo karne zarys problematyki Lachowski

  79

  60.83 zł

  Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono zagadnienia sporne, zaproponowano konkretne rozwiązanie kwestii problemowych. W czwartym wydaniu książki Pra

  Jerzy Lachowski

 • Prawo karne materialne kazusy dla aplikantów

  Prawo karne materialne kazusy dla aplikantów

  89

  69.29 zł

  Dzięki kazusom z prawa karnego materialnego dowiesz się, kiedy i jak można zastosować nowe instytucje wprowadzone do przepisów karnych:- zakaz zbliżania się oskarżonego do określonych osób,- zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych,- kary za zachowania polegające na fałszowaniu faktur i podawanie w nich informacji niezgodnych z

  Błoński Michał