Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Prawo upadłościowe Komentarz 2019

 • Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

  Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

  169

  139.26 zł

  Prawo restrukturyzacyjne Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 15.5.2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są relacje pomiędzy dłużnikiem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością (w przypadku restrukturyzacji)

  Adamus Rafał

 • Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

  Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

  199

  164.79 zł

  Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;- zasadą dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi niepro

  Rafał Adamus

 • Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

  Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

  349

  298.74 zł

  Komentarz do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W publikacji poruszane są zagadnienia dotyczące:- ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym oraz o postępowaniu restrukturyzacyjnym i skutkach tychże postępowań;- międzynarodowego postępowania

  Gurgul Stanisław

 • Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

  Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

  279

  236.59 zł

  Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i

  Zimmerman Piotr

 • Prawo upadłościowe Komentarz

  Prawo upadłościowe Komentarz

  259

  182.30 zł

  W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, w jaki sposób i dłużnika. W części dotyczącej przepisów odnoszących się do postępowania upadłościowego uwagę zwr

  Janda Paweł