Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Ustawa o rachunkowości 2019 komentarz

 • Ustawa o rachunkowości 2019 Legis

  Ustawa o rachunkowości 2019 Legis Stan prawny styczeń 2019 roku

  29.99

  26.39 zł

  Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia: - Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych- Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2001 r. w sp

  Legis

 • Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

  Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

  199

  171.59 zł

  Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansach publicznych i jej rozporządzeniach wykonawczych. Ustawa ta ma pierwszeństwo wobec regulacji zawartych w ustawie o rachunkowości. W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowa

  Nowak Wojciech

 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

  89

  79.80 zł

  Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozliczenia międzyokresowe) oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalnoś

  Przemysław Kabalski