Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Książka Wstęp do prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

  Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

  29.99

  25.79 zł

  Książka z prawoznawstwa przeznaczone dla studentów prawa i administracji a także innych kierunków w których występuje przedmiot Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia mają służyć usystematyzowaniu wiedzy na temat podstawowych pojęć prawnych oraz sposobów ich prawidłowego używania w różnych kontekstach. Ćwiczenia służą jako pomoc przy powtarzaniu materiału, nadają s

  Karol Dobrzeniecki

 • Wstęp do prawoznawstwa Nowacki

  Wstęp do prawoznawstwa Nowacki

  59

  47.14 zł

  W książce scharakteryzowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Autorzy książki Wstęp do prawoznawstwa wyjaśnili różnicę między przepisem prawnym a normą prawną, przedstawili sposoby powstawania prawa, omówili również terminy: - obowiązywanie prawa, - stosowanie prawa oraz argumentacj

  Nowacki Józef

 • Wstęp do prawoznawstwa Morawski

  Wstęp do prawoznawstwa Morawski

  39

  34.49 zł

  W książce o wstępie do prawoznawstwa albo nauk o państwie i prawie jest nauką typowo propedeutyczną. W przypadku prawoznawstwa zadaniem tej dyscypliny jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, metodami stosowanymi w tych naukach oraz elementarnymi instytucjami i zasadami prawa. Studiujących uprzedzić wszakże należy, że niniejszy podrę

  Lech Morawski

 • Prawoznawstwo

  Prawoznawstwo

  34

  30.60 zł

  Książka z prawoznawstwa w przystępny, prosty sposób przedstawia: Czym jest prawoznawstwo i jakie są jego działy oraz różne podejścia do badania prawa. Pojęcie państwa i jego genezę. Rewolucję i ewolucję w dziejach państwa. Formy państwa. Zagadnienia demokracji i suwerenność państwa. Aparat państwowy. Państwo a partie polityczne i inne organizacje społeczne. Pojęcie

  Adam łopatka

 • Wstęp do prawoznawstwa Leksykon podstawowych pojęć

  Wstęp do prawoznawstwa Leksykon podstawowych pojęć

  25

  24.65 zł

  Książka, którą przekazujemy do rąk Czytelników powstała z inicjatywy studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W zamierzeniu jego Autorów leksykon służyć ma przede wszystkim studentom pierwszego roku prawa. Ma stanowić dla nich pomoc i uzupełnienie wiedzy w zakresie wstępu do prawoznawstwa. Mamy jednak nadzieję, że k

  Chauvin Tatiana