Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Bestsellery księgarni ksiazka-24.pl

 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

  Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

  59

  48.85 zł

  Podręcznik Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej, rodzaje postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. PODRĘC

  Kenig Witkowska Maria Magdalena

 • Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

  Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

  59

  48.29 zł

  Czternaste wydanie uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku prawniczym Prawo cywilne - część ogólna zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego,

  Adam Olejniczak

 • Prawo administracyjne Zimmermann

  Prawo administracyjne Zimmermann

  69

  55.19 zł

  Podręcznik z prawa administracyjnego Zimmermanna jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wy

  Jan Aleksander Zimmermann

 • Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

  Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

  69

  55.19 zł

  Wydanie podręcznika z prawa międzynarodowego zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono w nim pozytywne skutki uznania rządu państwa w międzynarodowym systemie prawnym, a także negatywne skutki prawne spowodowane brakiem uznania nowego rządu. Dramatyczną sytuację humanitarną i prawną uchodźców we współczesnym świecie omówi

  Sawicki Stefan

 • Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość

  Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość Planowana data wysyłki 01.11.2018 roku

  189

  158.99 zł

  Planowana data wysyłki książki o zamknięciu roku to 01.11.2018 roku. Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania podstawowych sprawozdań – obowią

  Zdzisław Fedak

 • Płace od A do Z w 2018

  Płace od A do Z w 2018

  189

  148.39 zł

  Wszystkie tematy poruszone w książce o płacach na 2018 rok zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania.Na początku książki o płacach Pani Monika Cieślak omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2018 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać

  Cieślak Monika

 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  166

  127.19 zł

  Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:- dla celów podatkowych zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016), co spowodowało zmianę załączników do ustaw o podatku dochodowym w zakresie stawek amortyzacyjnych, - podwyższono ustawowy limit

  Zubrzycki Janusz

 • Budownictwo ujednolicone przepisy Legis

  Budownictwo ujednolicone przepisy Legis Stan prawny 3 września 2018 roku

  91.35

  74.51 zł

  Książka wyd. Legis na 2018 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane na 2018 rok2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.4. Projekty budowlane.5. Budowa, użytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych, zamówienia publi

  Legis

 • Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska

  Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska Stan prawny 1 października 2017 roku

  199

  143.44 zł

  W komentarzu o pomocy społecznej przystępnie i kompleksowo omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz aktów normatywnych, do których odsyła ustawa, w tym przepisów wykonawczych. Wyznaczony systematyzacją ustawy wywód obejmuje analizę m.in.: zasad pomocy społecznej, kompetencji i zadań o

  Iwona Sierpowska

 • Prawo karne Gardocki Beck

  Prawo karne Gardocki Beck

  59

  48.29 zł

  W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości oraz obrotowi

  Lech Gardocki

 • Lista płac w praktyce 2018

  Lista płac w praktyce 2018 odpowiedzi na najtrudniejsze pytania

  149

  111.29 zł

  Książka o liście płac na 2018 rok jest niezbędna dla pracodawców i specjalistów ds. płac w ich codziennej pracy, która w narzędziowy, praktyczny i zrozumiały sposób, uwzględniając najnowsze wskaźniki, orzeczenia sądowe i stanowiska organów urzędowych, przedstawia zasady obliczania wynagrodzenia w różnych, również nietypowych sytuacjach występujących w praktyce. Cz

  Mariusz Pigulski

 • Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

  Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

  99

  76.67 zł

  W książce w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy, - zasady i źródła prawa pracy, - nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny, - ustanie i zmiany stosunku pracy, - pozaumowne stosunki pracy, - elastyczne formy zatrudnienia.Podrę

  Jakub Stelina

 • Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

  Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

  75

  57.23 zł

  Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności g

  Marek Wierzbowski

 • Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników

  Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników

  55

  45.99 zł

  Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje:- jest narzędziem służącym do praktycznego opanowania tej umiejętności,- stanowi repetytorium wiedzy niezbędnej do rozwiązywania zadań. Autorzy książki Przewodnik do ćwiczeń z logiki dl

  Radosław Brzeski

 • Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

  Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

  63

  57.38 zł

  Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.). Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci rozpoczynający praktyki i uczniowie zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. W opr

  Bogdan Rączkowski

 • Wstęp do prawoznawstwa

  Wstęp do prawoznawstwa

  59

  49.44 zł

  Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki książce zrozumiesz:pojęcie prawa,role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,normy i przepisy prawne,tworzenie, obowiązywanie oraz wykładnie prawa. Już w pracach nad poprzednim, dziesiątym wydaniem podręcznika nie uczestniczył inicjator i wsp

  Tatiana Chauvin

 • Prawo konstytucyjne Banaszak

  Prawo konstytucyjne Banaszak

  99

  76.67 zł

  Książka z prawa konstytucyjnego przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych.Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:konstytucyjnych zasad ustroju państwa,relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP,status jednostki w państwie,prawa wyborczego,kompetencji organów państwowych.Ósme wydanie uwzględnia zmiany

  Banaszak Bogusław