Uczestnik postępowania nieprocesowego Zagadnienia konstrukcyjne

 • Książka Uczestnik postępowania nieprocesowego Zagadnienia konstrukcyjne

  Rylski Piotr

  Wolters Kluwer


  Kup za 208.44 zł.

  Isbn 9788381077675
  Wydanie /2017
  Stron 440
   

  Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące instytucji uczestnika postępowania nieprocesowego w polskiej doktrynie. Zakres rozważań obejmuje zagadnienia konstrukcyjne oparte na zasadzie uczestnictwa obowiązującej w tym trybie postępowania rozpoznawczego. Autor przeciwstawia tę zasadę obowiązującej w procesie cywilnym zasadzie dwustronności i na tym tle analizuje jej zakres, a także omawia pojęcie i rodzaje uczestników postępowania nieprocesowego, oraz sposoby nabycia i utraty tego statusu. Rozważania są prowadzone zarówno na podstawie przepisów ogólnych o postępowaniu nieprocesowym zawartych w kodeksie postępowania cywilnego (art. 506-525 k.p.c.), w jaki sposób i na podstawie postępowań szczególnych kodeksowych i pozakodeksowych. (...) Autor nie poprzestaje na analizie teoretycznej, ale szeroko ilustruje różne kwestie przykładami z zakresu szczegółowych postępowań nieprocesowych, doskonale wykorzystując przy tym orzecznictwo Sądu Najwyższego. (...) Praca będzie przydatna dla wszystkich zainteresowanych teoretycznymi i praktycznymi aspektami postępowania nieprocesowego. wydawniczej prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego (...) Z praktycznego punktu widzenia podstawowe znaczenie mają rozważania wyjaśniające pojęcie uczestnika postępowania nieprocesowego i poszczególne rodzaje uczestników oraz wywody poświęcone problematyce różnych dróg uzyskania statusu uczestnika w zależności od podstawy uczestnictwa i sposobu wejścia do postępowania. W codziennej pracy sędziów są to zagadnienia budzące poważne wątpliwości i przez to niejednolicie rozstrzygane, a mające jednocześnie podstawowe znaczenie dla zainteresowanych sprawami podmiotów i pełnomocników. wydawniczej prof. dr. hab. Karola Weitza BIBLIOTEKA SĄDOWA
  ksiazka-24.pl poleca Uczestnik postępowania nieprocesowego Zagadnienia konstrukcyjne

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.