Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo

 • Książka Mikroekonomia Ćwiczenia

  Mikroekonomia Ćwiczenia

  Borkowska Bożena, Klimczak Bożena

  Rok wydania 2015
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo Nowe wydanie, zaktualizowane i rozszerzone, popularnego podręcznika. Książka przeznaczona dla poznających podstawy mikroekonomii. Układ ćwiczeń odpowiada treści podręcznika B. Klimczak pt. \"Mikroekonomia\". Każdy z rozdziałów składa się z definicji podstawowych pojęć oraz pytań. W ostatniej c ....

 • Książka Sprawność organizacji

  Sprawność organizacji

  Kowal Witold

  Rok wydania 2015
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo Przedmiotem zainteresowania badawczego autora niniejszej publikacji jest problem oceny przedsiębiorstwa, który wiąże się z kategoriami skuteczność i efektywność. Są to dwie uzupełniające się kategorie. W książce przyjęto założenie, iż podstawą do interpretacji skuteczności i efektywnośc ....

 • Książka Model DNA firmy

  Model DNA firmy

  Czarnecki Leszek

  Rok wydania 2015
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo Niniejsza monografia jest łącznikiem pomiędzy ekonomią behawioralną (tłumaczącą przyczyny podejmowania decyzji przez pojedyncze osoby) a ekonomią ewolucyjną (badającą zmiany rynku i strategii z Darwinowskiego punktu widzenia). Skonstruowanie modelu DNA firmy, zbudowanego na zasadzie analogiido DN ....

 • Książka Ekonomiczne instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji

  Ekonomiczne instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji

  Brol Marcin

  Rok wydania 2015
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo Książka stanowi próbę uporządkowania wiedzy dotyczącej korupcji. Przedstawiono w niej koncepcję opisującą istotę, przebieg, determinanty i skutki procesu korupcji. Ze względu na złożoność zagadnienia książka ta wychodzi poza tradycyjne ramy ekonomii, koncentrując się także na kwestiach ....

 • Książka Mikroekonomia

  Mikroekonomia

  Klimczak Bożena

  Rok wydania 2015
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo Nowe wydanie, zaktualizowane i rozszerzone, cieszącego się dużą popularnością podręcznika. Kolejne wydanie wzbogacono o nowe treści w związku ze zjawiskami zachodzącymi w gospodarce i na rynkach finansowych. Rozważania uzupełniono więc o takie kwestie, jak rozwinięcie modelu wyborów ekonomiczn ....

 • Książka Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów

  Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów

  Andrzej Bąk

  Rok wydania 2004
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo Podręcznik dla studentów poszerzona wersja książki wydanej w roku 2000. Omawia podstawowe zagadnienia informatyczne: podstawy arytmetyczne i logiczne komputerów, metody binarnego kodowania danych, systemy komputerowe i informatyczne oraz oprogramowanie. Przygotowuje czytelników do efektywnego korzystani ....

 • Książka Excel w statystyce Materiały do ćwiczeń

  Excel w statystyce Materiały do ćwiczeń

  Małgorzata Sej Kolasa, Anetta Zielińska

  Rok wydania 2004
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo ....

 • Książka Podstawy projektowania inżynierskiego

  Podstawy projektowania inżynierskiego

  Elżbieta Gąsiorek

  Rok wydania 2006
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo ....

 • Książka Elementy systemów ekspertowych

  Elementy systemów ekspertowych

  Mieczysław L. Owoc

  Rok wydania 2006
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo Prezentujemy czytelnikom drugie wydanie skryptu, który ukazał się ponad 10 lat temu. Szybki rozwój środków informatycznych i coraz większe zapotrzebowanie na oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji przyczyniły się do ogromnego postępu w zastosowaniach systemów wykorzystujących sztuczną ....

 • Książka Trwałość uprawnień wynikających z koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej

  Trwałość uprawnień wynikających z koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej

  Tomasz Gaweł

  Rok wydania 2006
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo ....