Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Ustawa o pomocy społecznej Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo

Ustawa o pomocy społecznej Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo

Tomasz Krajewski

Sektor publiczny,

Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325585945
Wydanie: 2016

Ustawa o pomocy społecznej Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwoUstawa o pomocy społecznej. Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo

Aż 85 zagadnień z pakietem przydatnych komentarzy tematycznych do niejasnych zapisów ustawy o pomocy społecznej!

Dzięki tej książce:

- zmienisz niepewność w konkretne rozwiązania,

- zdobędziesz bogatą bazę komentarzy autorskich do niejasnych zapisów ustawy o pomocy społecznej,

- skonstruujesz właściwe środki zaskarżenia,

- poznasz najważniejsze orzecznictwo sądowo-administracyjne z zakresu pomocy społecznej.


Dzięki twórczo opracowanym orzeczeniom, które są wzbogacone dodatkowymi przykładami, argumentacją lub własnymi opiniami i komentarzami autora:

- przeprowadzisz postępowanie w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej , tak aby nie zostało zakwestionowane w toku kontroli instancyjnej lub sądowej;

- ustalisz właściwość organu w szczególnie skomplikowanych przypadkach , np. gdy wnioskodawca jest osobą bezdomną, osobą ubezwłasnowolnioną lub jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej;

- wyliczysz dochód osoby ubiegającej się o świadczenie w sytuacji, gdy wnioskodawca otrzymuje dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej lub jest właścicielem gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę innej osobie;

- przeprowadzisz postępowanie w sytuacji, gdy beneficjent pomocy społecznej zostanie tymczasowo aresztowany lub zacznie odbywać karę pozbawienia wolności w trakcie realizacji przyznanego mu świadczenia;

- zrealizujesz uprawnienia do stanowienia przez radę gminy uchwał w sprawach z zakresu pomocy społecznej .


W publikacji znajdziesz, m.in.:

- praktyczny zestaw orzeczeń, wzbogacony o konkretne przykłady oraz przydatne komentarze eksperta;

- aż 85 zagadnień z podziałem na 36 obszarów tematycznych poddanych wnikliwej analizie problemowej,

- aktualną wersję ustawy o pomocy społecznej.


Analizie problemowej poddane poddaliśmy m.in. następujące obszary tematyczne:

- Kryterium dochodowe,

- Zasada subsydiarności,

- Zasiłki stałe, celowe i okresowe,

- Pomoc w formie pieniężnej na ekonomiczne usamodzielnienie,

- Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowanej opieki,

- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,

- Sprawienia pogrzebu,

- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- Usług w domu pomocy społecznej,

- Procedury przyznawania świadczeń,

- Weryfikacja decyzji ostatecznej,

- Odpłatności za świadczenia.


Jeżeli jesteś:

- dyrektorem OPS-u, PCPR-u, DPS-u,

- prawnikiem, który staje przed problemem skonstruowania skutecznego środka zaskarżenia,

- pracownikiem socjalnym,

- pracownikiem urzędu administracji publicznej oraz jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Ustawa o pomocy społecznej Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo