Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Książki z działu Ustawa o rachunkowości uwzględniają najnowsze rozporządzenia wykonawcze wydane do: ustawy o rachunkowości, KSR oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i związanych z nimi interpretacji prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych. Określają zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych, warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgarnia ksiazka-24.pl poleca

Komentarz Sredeńskiego

do ustawy o rachunkowości

 • Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

  Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

  336

  258.72 zł

  Szczegółowy komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowości. K

 • Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

  Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

  259

  190.88 zł

  W Polsce podstawą regulacji rachunkowości jest ustawa o rachunkowości, której przepisy wyznaczają ramy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Określa ona ponadto zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz warunki świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Komentarz do u

 • Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

  Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin Stan prawny: 23 kwietnia 2017 r.

  299

  230.99 zł

  Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 991), a także z projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach, fi

 • Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

  Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

  239

  180.39 zł

  Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekonomicznych, analityków finansowych i członków rad nadzorczych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów pody

 • Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

  Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

  199

  170.49 zł

  Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansach publicznych i jej rozporządzeniach wykonawczych. Ustawa ta ma pierwszeństwo wobec regulacji zawartych w ustawie o rachunkowości. W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowa

 • Ustawa o rachunkowości Legis

  Ustawa o rachunkowości Legis stan prawny - styczeń 2018 r.

  26.25

  24.88 zł

  Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia: - Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych- Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2001 r. w sp

 • Ustawa o rachunkowości

  Ustawa o rachunkowości

  13.9

  13.02 zł

  Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości. W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do dnia 30 września 2017 r., w tym ustawę z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw poz. 1089). Artykuły ustawy zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem. W ksią

 • Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku

  Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku

  79

  54.23 zł

  Książka zawiera uniwersalne i niezmienne zasady rachunkowości oraz obowiązujące przepisy, która powinna znać osoba prowadząca rachunkowość w firmie. Omówiono w niej:- ewidencję aktywów trwałych, - środki pieniężne i rozrachunki, - materiały i towary, - koszty i przychody, - produkt, kapitał i wynik finansowy, - rachunkowość łączących się spółek, - sprawozdawczo

 • Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

  Ustawa o rachunkowości The Accounting Act Stan prawny 29 kwietnia 2017

  189

  149.59 zł

  Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązujących w tym zakresie w dokumentacji spółek europejskich, stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, jak ró