Komentarz do ustawy o rachunkowości komentarz 2018 Seredyński Szaruga Helin

 • Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia:\r\n- Rozporządzenie z d... Ustawa o rachunkowości Legis Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. No... Leasing 2018 Aspekt prawny podatkowy i księgowy Szczegółowy komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akci... Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński W Polsce podstawą regulacji rachunkowości jest ustawa o rachunkowości, której przepisy wyznaczają ramy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i s... Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska
   
 • Książka Ustawa o rachunkowości Legis

  Ustawa o rachunkowości Legis

  Legis

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Legis
  Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia: - Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg ra ...

 • Książka Leasing 2018 Aspekt prawny podatkowy i księgowy

  Leasing 2018 Aspekt prawny podatkowy i księgowy

  Korczyn Aleksander

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo Wydawnictwo Sigma
  Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń między stronami. Formy leasingu i ich skutki podatkowe. Sposoby księgowania operacji leasingowych u finansującego i u korz ...

 • Książka Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

  Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

  Seredyński Roman, Szaruga Katarzyna

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Szczegółowy komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych ...

 • Książka Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

  Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

  Wallińska Ewa

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  W Polsce podstawą regulacji rachunkowości jest ustawa o rachunkowości, której przepisy wyznaczają ramy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Określa ona ponadto zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz warunki świadczenia usług ...

 • Książka Leasing 2018

  Leasing 2018

  Jakub Kornacki, Katarzyna Trzpioła, Katarzyna Szaruga

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  W publikacji zamieściliśmy aktualne regulacje dotyczące leasingu w świetle ustawy o rachunkowości, Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing , najem, dzierżawa ” oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 17 „Leasing” a także polskiego prawa podatkowego wraz z porównaniami i konsekwencjami wynikaj ...

 • Książka Ustawa o rachunkowości

  Ustawa o rachunkowości

  Wolters Kluwer

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości. W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do dnia 30 września 2017 r., w tym ustawę z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw poz. 1089). Artykuły ustawy zostały opatrzone tytułami objaśniają ...

 • Książka Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku

  Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku

  Sawicki Kazimierz

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
  Książka zawiera uniwersalne i niezmienne zasady rachunkowości oraz obowiązujące przepisy, która powinna znać osoba prowadząca rachunkowość w firmie. Omówiono w niej:- ewidencję aktywów trwałych, - środki pieniężne i rozrachunki, - materiały i towary, - koszty i przychody, - produkt, kapitał i wynik finansowy, ...

 • Książka Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

  Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

  Helin Andre

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 991), ...

 • Książka Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

  Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

  Joanna Adamczyk, Nicholas Faulkner

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązujących w tym zakresie w dokumentacji spółek europejskich, stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Mi ...