Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz

Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz

Bogdan Dolnicki


Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381244473
Wydanie: 2018

Hit księgarni

147.66 zł

Ustawa o samorządzie gminnym KomentarzKomentarz do ustawy stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, m.in.: zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktów prawa miejscowego, gospodarki finansowej gminy, związków i porozumień międzygminnych, nadzoru nad działalnością gmin. W najnowszym wydaniu komentarza uwzględniono regulacje wprowadzone m.in. ustawą z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych dotyczące:
-
- sposobu działania rady gminy,
- raportu o stanie gminy,
- budżetu obywatelskiego i obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
- a także zmiany wcześniejsze dotyczące m.in.:
-
- badania oświadczeń majątkowych,
- zmiany granic gmin,
- skargi na uchwały i zarządzenia w sprawach z zakresu administracji publicznej,
- kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Przedmiotową problematykę zilustrowano aktualnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozstrzygnięciami wydanymi przez organy administracji publicznej. W opracowaniu uwzględniono także poglądy doktryny i odniesienia do bieżącej literatury. Autorzy omówili również najczęściej spotykane problemy oraz wątpliwości dotyczące stosowania i wykładni przepisów ustawy.
-
Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz został opracowany przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będących równocześnie doświadczonymi praktykami samorządowymi. Komentarz przeznaczony jest dla pracowników samorządowych oraz prawników obsługujących te organy. Może także zainteresować teoretyków prawa i administracji.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz