Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • Vat Komentarz 2016 Bartosiewicz

  Vat Komentarz 2016 Bartosiewicz

  W komentarzu omówiono przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, przepisów dotyczących tzw. prestruktury (czy prewspółczynnika) sprzedaży służącej do pierwszego etapu dokonywania odliczeń częściowyc

 • VAT Komentarz 2016 Beck

  VAT Komentarz 2016 Beck

  Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Pana Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów. Prezentowana książka w sposób w

 • Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym

  Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym zagadnienia podstawowe

  119

  84.51 zł

  Monografia stanowi kompleksowe opracowanie tematyki obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Książka opisuje strukturę norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego wskazujących prawo ojczyste, umożliwia rozwiązanie problemów zmiany obywatelstwa jako elementu decydującego o właściwości prawa np. w sprawach spadkowych czy małżeńskich, ułatwia rozstrzyganie o

 • Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2018 r

  Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2018 r

  279

  207.75 zł

  Komentarz zawiera kompleksową analizę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem najnowszych regulacji. Autorem jest doświadczony praktyk w stosowaniu prawa podatkowego. W tej publikacji poddano gruntownej analizie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Szczególnie wnikliwie zostały omówione te z nich, które w praktyce stosowania ustawy o VAT wywo

 • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz

  Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz

  269

  191.04 zł

  Orzecznictwo TSUE ma kluczowe znaczenie zarówno dla pełniejszego zrozumienia fundamentalnych zasad podatku VAT, jak i zapewnienia spójności stosowania przepisów dyrektywy VAT we wszystkich krajach Unii. Trybunał dokonuje bowiem interpretacji prawa unijnego, a nie przepisów poszczególnych państw członkowskich, co stanowi jednak pewną barierę w pełnym wykorzystaniu jego dorobk

 • Podatek VAT instruktaż rozliczania z przykładami

  Podatek VAT instruktaż rozliczania z przykładami

  157.5

  108.52 zł

  Niezbędny w każdej firmie instruktaż dokładnie regulujący zasady wdrożenia innowacyjnych zasad ustalania, dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług. Stosowanie innowacyjnych artykułów jest wyjątkowo skomplikowane i może powodować liczne trudności wśród podatników, ergo w publikacji znaleźć można wyczerpujące informacje na temat: - mo

 • PKWiU ze stawkami VAT CD-ROM

  PKWiU ze stawkami VAT CD-ROM Windows 2000/Me/XP/Vista/7

  241.5

  166.39 zł

  Program uwzględnia nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r.: – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2013 r. poz. 1719),– rozporządzenie Ministra Fina

 • Faktura VAT wzorcowa instrukcja z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

  Faktura VAT wzorcowa instrukcja z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

  126

  86.81 zł

  Gotowy wzorzec instrukcji fakturowania ustawiony z uwzględnieniem szeregu nader istotnych przemian bieżących od 1 stycznia 2014 roku. Instrukcja pomoże w ustaleniu jednolitych zasad fakturowania sprzedaży w firmie oraz odpowiadających im procedur postępowania w zakresie: wystawiania faktur spełnienia formalnych wymogów powiązanych z prawidłowym sporządzeniem faktur wystaw

 • VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym

  VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym

  129

  95.72 zł

  Publikacja ta jest skierowana zarówno do osób, które w praktyce zajmują się wspólnotowym i polskim prawem podatkowym, jakże i do osób, które czynią to w teorii. Należą do nich zatem rozumie się samo przez się zarówno sędziowie sądów administracyjnych, doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy administracji skarbowej, jakże i pracownicy naukowi, naukowo-d