Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
 • 500 pytań o VAT Poradnik gazety prawnej

  500 pytań o VAT Poradnik gazety prawnej

  W 2014 r. dwukrotnie zmieniły się przepisy VAT: od 1 stycznia i 1 kwietnia br. Dla podatników była to prawdziwa rewolucja. Nowe regulacje w praktyce sprawiają nadal wiele problemów, o czym świadczy ilość zadawanych pytań do naszych ekspertów. Dlatego powstała publikacja, która zawiera 500 odpowiedzi na najczęściej powtarzające się oraz najtrudniejsze pytania naszych Cz

 • Vat oraz rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

  Vat oraz rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

  19.9

  17.41 zł

  Stan prawny 15.04.2013 rok. Książka Vat to seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie znaczenia aktu prawnego. Twoje Prawo adresowane jest zarów

 • Leksykon rozliczeń w handlu zagranicznym

  Leksykon rozliczeń w handlu zagranicznym

  54.2

  44.53 zł

  Leksykon rozliczeń w handlu zagranicznym zawiera 4000 haseł z zakresu szeroko rozumianych rozliczeń w obrocie towarowym z zagranicą.

 • Instrukcje fakturowania i rozliczania podatku VAT w jednostkach budżetowych

  Instrukcje fakturowania i rozliczania podatku VAT w jednostkach budżetowych

  199.5

  137.46 zł

  Komplet wzorcowych instrukcji związanych z dokumentowaniem i rozliczaniem podatku VAT w jednostkach sektora finansów publicznych według nowych zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku. Publikacja pomoże w ustaleniu procedur postępowania w jednostce budżetowej w zakresie:- wystawiania faktur i innych dokumentów związanych z rozliczaniem podatku VAT; - spełnienia formalnych

 • Vat oraz rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom Twoje Prawo

  Vat oraz rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom Twoje Prawo

  19.9

  17.41 zł

  Książka Vat to seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie znaczenia aktu prawnego. Twoje Prawo adresowane jest zarówno do osób zawodowo zajmuj

 • Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2018 r

  Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2018 r

  279

  213.63 zł

  Komentarz zawiera kompleksową analizę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem najnowszych regulacji. Autorem jest doświadczony praktyk w stosowaniu prawa podatkowego. W tej publikacji poddano gruntownej analizie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Szczególnie wnikliwie zostały omówione te z nich, które w praktyce stosowania ustawy o VAT wywo

 • Zasady prawa unijnego w VAT

  Zasady prawa unijnego w VAT

  139

  102.44 zł

  Niniejsza książka to pierwsze na rynku wydawniczym szczegółowe omówienie zasad, które należy stosować w interpretacji i wykładni przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Autorzy wskazali także, w jakich sytuacjach zasady te znajdują zastosowanie oraz w jakich przypadkach dochodzi do ich naruszenia. W publikacji odwołano się zarówno do europejskiej, jak i polski

 • Dyrektywa VAT Komentarz

  Dyrektywa VAT Komentarz Polska perspektywa. Komentarz. Stan prawny 1.04.2012 rok.

  W komentarzu uwzględniono wszystkie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zawarto również tłumaczenia tez i istotnych fragmentów uzasadnienia tych orzeczeń. Ponadto publikacja zawiera informacje dotyczące sposobu implementacji wybranych przepisów Dyrektywy VAT przez wszystkie 27 państw członkowskich oraz

 • Dyrektywa VAT 2006/112/WE Komentarz

  Dyrektywa VAT 2006/112/WE Komentarz

  Dyrektywa VAT stanowi fundament, na którym stworzono krajowe przepisy dotyczące podatku VAT. Znajomość przepisów dyrektywy oraz orzecznictwa ETS stanowi dla polskich podatników bardzo ważną wskazówkę przy interpretowaniu polskich przepisów, które niestety są często bardzo nieprecyzyjne. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych na gruncie przepisów krajowych za prawidło

 • Leksykon podatku od czynności cywilnoprawnych

  Leksykon podatku od czynności cywilnoprawnych

  45

  36.23 zł

  Przy wyborze formy leksykonu dla przedstawienia tematyki dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych zadecydowała wielość zagadnień związanych z tematyką tego podatku, w tym także kontrowersyjnych i powodujących trudności interpretacyjne. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych jest aktem prawnym stosunkowo zwięzłym, przy czym zważy