VAT w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych

 • Książka VAT w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych

  Barnik Paweł, Kalita Ewelina, Samborski Michał

  Wolters Kluwer


  Kup za 152.91 zł.

  Isbn 9788381077590
  Wydanie 1/2017
  Stron 334
   

  W publikacji omówiono sposób opodatkowania oraz zakres zwolnień usług finansowych i ubezpieczeniowych z punktu widzenia podatku od towarów i usług. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę świadczeń pomocniczych w stosunku do usług finansowych i ubezpieczeniowych w kontekście zmian ustawy o VAT, które weszły w życie 1.07.2017 r. Ponadto zaprezentowano odliczanie podatku naliczonego w sektorze finansowym, a także ujęto skutki wykonywania czynności finansowych przez podatników spoza tej branży. W opracowaniu przedstawiono m.in.:
  - świadczenia objęte zwolnieniami z podatku,
  - czynności pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych, które nie będą mogły korzystać ze zwolnień po 1.07.2017 r.,
  - sposób dokumentowania usług finansowych i ubezpieczeniowych, w tym wystawiania faktur,
  - rozliczanie importu usług finansowych,
  - ocenę, kiedy udzielanie pożyczki albo zbywanie papierów wartościowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy,
  - podstawę opodatkowania w szczególnych przypadkach, m.in. wymiany walut i sprzedaży papierów wartościowych,
  - przypadki, w których zwolnione z VAT usługi finansowe dają prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  - kalkulację obliczenia wskaźnika proporcji, w tym również gdy usługi finansowe są dla podatnika czynnościami o charakterze pomocniczym,
  - skutki zbywania akcji/udziałów, w szczególności przez spółki holdingowe. Książka jest wynikiem analizy problemów, z którymi spotykają się autorzy w pracy zawodowej, oraz kwestii budzących spory w orzecznictwie i interpretacjach organów podatkowych. Oprócz omówienia właściwych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odwołano się również do prawa unijnego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Praktyczny wymiar publikacji podkreślają liczne przykłady. PRAWO W PRAKTYCE

  ksiazka-24.pl poleca VAT w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.