Wiedza i Praktyka

 • Książka Vademecum dokumentacji kadrowej 2018 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

  Vademecum dokumentacji kadrowej 2018 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

  Wiedza i Praktyka

  Rok wydania 2018
  Wiedza i Praktyka
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wiedza i Praktyka Kompendium zawierające wzory dokumentów najczęściej wykorzystywanych przez pracodawców. Prezentowane wzory dokumentów zostały wybrane i przygotowane pod kątem potrzeb osób zajmujących się w firmie prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. W publikacji znajdziesz wzory najważniejszych dokumentów kad ....

 • Książka Świadectwo pracy wydawanie wypełnianie korekty i odpisy

  Świadectwo pracy wydawanie wypełnianie korekty i odpisy

  Sokolik Szymon

  Rok wydania 2018
  Wiedza i Praktyka
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wiedza i Praktyka Publikacja wyjaśnia - na przykładach - kiedy i w jakim trybie należy wydać świadectwo pracy po zmianach z 2017 r. Wskazuje także - na konkretnych wzorach - jakie zapisy umieścić w poszczególnych punktach świadectwa pracy w różnych sytuacjach, jakie mogą wystąpić w praktyce. Wyjaśnia także ró ....

 • Książka Składki 2018 zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS

  Składki 2018 zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS

  Bogdan Majkowski, Mariusz Pigulski

  Rok wydania 2018
  Wiedza i Praktyka
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wiedza i Praktyka Poznaj zmiany w składkach wynikające z podniesienia płacy minimalnej od 1 stycznia 2018 r. i ze zmiany wielu przepisów. Przekonaj się, jak rozliczać wszystkie składki w 2018 roku. Rok 2018 przynosi istotne modyfikacje w zakresie szeroko pojętych ubezpieczeń zusowskich. Zmienia się przede wszystkim s ....

 • Książka Informator kadrowego 2018

  Informator kadrowego 2018

  Katarzyna Wrońska Zblewska

  Rok wydania 2018
  Wiedza i Praktyka
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wiedza i Praktyka 82 tabele i zestawienia – wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia - związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, wynagrodzeniami, ochroną rodzicielstwa i kontrolam ....

 • Książka Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2018 r

  Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2018 r

  Agata Błaszczyk

  Rok wydania 2018
  Wiedza i Praktyka
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wiedza i Praktyka Komentarz zawiera kompleksową analizę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem najnowszych regulacji. Autorem jest doświadczony praktyk w stosowaniu prawa podatkowego. W tej publikacji poddano gruntownej analizie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Szczególnie wnikli ....

 • Książka klasyfikacja budżetowa 2018

  klasyfikacja budżetowa 2018

  Elżbieta Gaździk, Barbara Jarosz

  Rok wydania 2018
  Wiedza i Praktyka
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wiedza i Praktyka Podziałki klasyfikacji budżetowej na 2018 rok oraz porady, jak kwalifikować dochody i wydatki do konkretnych paragrafów. Książka zawiera tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz załączników do tego rozporządzenia, w których są przedstawione ....

 • Książka Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

  Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

  Gaździki Ilżbieta, Ostapowicz Ewa, Jarosz Barbara

  Rok wydania 2018
  Wiedza i Praktyka
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wiedza i Praktyka Polityka rachunkowości na 2018 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawcz ....

 • Książka Systemy alarmowe w wojsku według Norm Obronnych

  Systemy alarmowe w wojsku według Norm Obronnych

  Siudalski Stefan Jerzy

  Rok wydania 2018
  Wiedza i Praktyka
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wiedza i Praktyka Publikacja przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z wykorzystaniem Norm Obronnych do tworzenia i administrowania systemami alarmowymi w wojsku. Między innymi opisuje, co różni wymagania norm wojskowych od wymagań cywilnych, jakie zapisy wpływają na odmienny niż na rynku cywilnym dobór urząd ....

 • Książka Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018

  Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018

  Ciborski Piotr

  Rok wydania 2018
  Wiedza i Praktyka
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wiedza i Praktyka Książka, która wyczerpująco prezentuje problematykę rozliczania czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018 roku. Autentyczne przykłady z praktyki pokazują najbardziej efektywne sposoby planowania i rozliczania czasu pracy (w tym nadgodzin, dyżurów, urlopów) dla medycznych i niemedycznych pracownik ....

 • Książka Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2017 rok

  Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2017 rok

  Świerc Zuzanna

  Rok wydania 2018
  Wiedza i Praktyka
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wiedza i Praktyka Książka została przygotowana głównie z myślą o pracownikach służb finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym głównych księgowych, jako praktyczny przewodnik, który ma ułatwić prace związane z zamknięciem roku i prawidłowym przygotowaniem sprawozdania finansoweg ....