Wolters Kluwer

 • Książka Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

  Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

  Morawski Wojciech, Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo

  Rok wydania 2018
  Wolters Kluwer
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wolters Kluwer Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości to publikacja, która w sposób kompleksowy i przejrzysty analizuje kwestie związane z poszczególnymi opłatami w ujęciu systematycznym poprzez wskazanie elementów konstrukcyjnych opłat. Opłaty administracyjne oraz roszczenia związane z nieruchomo ....

 • Książka Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018

  Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018

  Lewandowski Tomasz, Lewandowska Kamila

  Rok wydania 2018
  Wolters Kluwer
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wolters Kluwer W książce o wynagrodzeniach na 2018 rok zostały omówione zasady wynagradzania pracowników samorządów. Szczególną uwagę poświęcono składnikom wynagrodzenia, odprawom, odszkodowaniom i wynagrodzeniu za pracę wadliwą, a także wynagrodzeniu za czas niewykonywania pracy, z uwzględnieniem wynagrodz ....

 • Książka Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

  Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

  Antonów Dobrosława

  Rok wydania 2017
  Wolters Kluwer
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wolters Kluwer Książka zawiera szerokie spektrum przedmiotowo-podmiotowe, w którego centrum znajduje się opłata skarbowa. Jest przykładem wielostronnej analizy, syntezy i oceny regulacji opłaty skarbowej. Praca posiada podwójny wymiar praktyczno-teoretyczny, w którym dominuje porządek terminologiczny. Zagadnienia ....

 • Książka Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

  Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

  Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek

  Rok wydania 2017
  Wolters Kluwer
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wolters Kluwer Podręcznik zawiera omówienie: - materialnego prawa karnego skarbowego, w tym części ogólnej dotyczącej zasad odpowiedzialności i systemu środków penalnych oraz części szczególnej grupującej przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe, - zagadnień proceso ....

 • Książka Poradnik opiekuna seniora

  Poradnik opiekuna seniora

  Owczarek Krzysztof, Łazarewicz Magdalena Anna

  Rok wydania 2018
  Wolters Kluwer
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wolters Kluwer Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło wiedzy dla osób opiekujących się starszymi członkami rodziny lub sprawujących opiekę nad seniorami w ramach pracy zawodowej. Czytelnik dowie się z książki m.in.: - w jaki sposób opiekować się se ....

 • Książka Prawo cywilne Zbiór przepisów

  Prawo cywilne Zbiór przepisów

  Wolters Kluwer

  Rok wydania 2018
  Wolters Kluwer
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wolters Kluwer Stan prawny: 19 lutego 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY 15 marca 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2067; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTE ....

 • Książka Prawo handlowe Zbiór przepisów

  Prawo handlowe Zbiór przepisów

  Wolters Kluwer

  Rok wydania 2018
  Wolters Kluwer
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wolters Kluwer Stan prawny na 16 lutego 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: 24 sierpnia 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz ....

 • Książka Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

  Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

  Marciniak Lidia, Gawroński Krzysztof

  Rok wydania 2018
  Wolters Kluwer
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wolters Kluwer Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.: - ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających Prawo oświatowe, - ustawy o finansowaniu zadań oświa ....

 • Książka Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym

  Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym

  Jabłoński Michał, Koźmiński Krzysztof

  Rok wydania 2018
  Wolters Kluwer
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wolters Kluwer Książka jest efektem nowatorskich badań nad orzecznictwem sądowym w sprawach sporów między kredytobiorcami i bankami o kredyty waloryzowane do walut obcych. Autorzy prezentują ich wyniki ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa, tj. rozstrzygnięć (zarówno prawomocnych, w jaki sposób ....

 • Książka Przewlekłość postępowania sądowego

  Przewlekłość postępowania sądowego

  Piaskowska Olga, Piesiewicz Piotr

  Rok wydania 2018
  Wolters Kluwer
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wolters Kluwer W publikacji zostały zebrane artykuły przedstawiające stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, w jaki sposób również funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w polskim systemie prawnym - także w kontekści ....