Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Wolters Kluwer

 • Leksykon prawa medycznego

  Leksykon prawa medycznego

  149

  111.17 zł

  Książka z prawa medycznego przeznaczona jest dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, a także osób wykonujących zawody medyczne. Może również służyć jako dodatkowy materiał dydaktyczny w kształceniu kadr prawniczych, administracyjnych i medycznych.. W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i pokr

 • Zdrowie publiczne

  Zdrowie publiczne

  139

  113.64 zł

  W podręczniku omówiono m.in. wybrane problemy z epidemiologii i badań epidemiologicznych, testy statystyczne, stan opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej, szpitalnictwo i lecznictwo sanatoryjne i psychiatryczne, zagadnienia ratownictwa medycznego, opieki pediatrycznej i opieki nad człowiekiem w wieku poprodukcyjnym, problemy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, problemy ubezpi

 • Prawo międzynarodowe publiczne

  Prawo międzynarodowe publiczne

  59

  43.92 zł

  Znane i cenione przez czytelników opracowanie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz stosunków międzynarodowych oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką. Podręcznik uwzględnia zmiany w ustawodawstwie, w konwencjach międzynarodowych, także zmiany dotyczące organizacji międzyna

 • Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu

  Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu

  75

  55.86 zł

  Książka z polskiego prawa konstytucyjnego przedstawia wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny etap przemian polskiego porządku prawnego, w szczególności zmiany dotyczące władzy sądowniczej. Tłem dla tych aktualizacji jest prezentacja konstytucyjnych wymogów odn

 • Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

  Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

  159

  129.98 zł

  Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie zatrudnienia niepełnoetatowego. W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania pojęcia pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy na tle ustawodawstwa polskiego, a także ustalenia, które uprawnienia pracownicze przysługują pracownikom niepełnoetatowym w wymiarze proporcj

 • Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz

  Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz

  199

  147.50 zł

  Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów ustawy z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ten długo oczekiwany akt prawny, będący implementacją dyrektywy unijnej (tzw. dyrektywy odszkodowawczej), wprowadza wiele rozwiązań, które mają ułatwiać podmiotom poszkodowanym przez naruszenie prawa konkurencji dochodze

 • Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

  Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

  69

  51.22 zł

  W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i efektywności procesu integracji. Zaprezentowano również tak istotne zagadnie

 • Prawo cywilne Zbiór przepisów

  Prawo cywilne Zbiór przepisów

  69

  51.48 zł

  Stan prawny na 5 lipca 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY 15 marca 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działal

 • Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

  Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

  99

  75.56 zł

  RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno do sektora prywatnego, w jaki sposób i publicznego. Jednocześnie wiele przepisów RODO w sposób szczególny ujmuje sytuację prawną podmiotów z sektora publicznego. W książce znajdziesz m.in. omówienie: - danych osobowych wrażliwych, danych o karalności oraz danych osobowych zwykłych, - danych osobowych podanych, zaobse