Wydawnictwo C.H.Beck

 • Książka Logika Widła Zienkiewicz

  Logika Widła Zienkiewicz

  Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Podręcznik z logiki wyd. Beck obejmuje elementarne zagadnienia z zakresu: semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk. W podręczniku umieszczono zestaw reguł poprawnego myślenia niezbędnych w pracy przyszłego prawnika. Pierwsze wydanie zostało dostosowane do wymogów wykładu z przedmiotu l ....

 • Książka Skarga do WSA Kazusy, przykłady, praktyczne wskazówki, orzecznictwo

  Skarga do WSA Kazusy, przykłady, praktyczne wskazówki, orzecznictwo

  Tomasz Grossmann, Aplikacje prawnicze

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Publikacja sędziego Tomasza Grossmanna jest idealną pomocą dzięki, której nauczysz się jak pisać skargę, jakie są jej konieczne elementy, które zarzuty i w jakiej kolejności czy formie należy podnosić w treści skargi. Opracowanie jest pomocą w zyskaniu lub udoskonaleniu umiejętności sporządz ....

 • Książka Konstytucja RP w orzecznictwie TK oraz SN i NSA

  Konstytucja RP w orzecznictwie TK oraz SN i NSA

  Marek Domagała, Jan Podkowik, Marek Zubik

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Pozycja nawiązuje do ogólnej koncepcji poprzednich dwóch wydań książki „Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów”. W książce Skupiono się głównie na wypowiedziach orzeczniczych TK, które zapadły w latach 2011−2016. Wybierano szczególnie te or ....

 • Książka Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2018

  Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2018

  Wojciech Dmoch, Podatkowe Komentarze Becka

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skierowany jest do praktyków zajmujących się stosowaniem tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego problematyką. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy, wzbogacon ....

 • Książka Ustawa o radcach prawnych Komentarz

  Ustawa o radcach prawnych Komentarz

  Tomasz Scheffler, Leszek Korczak, Joanna Lemańska, Tomasz Niedziński, Michał Okoń, Jacek Przygocki, Bogusław Sołtys, Rafał Stankiewicz

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Ustawa o radcach prawnych. Komentarz zawiera wyczerpującą i kompleksową wykładnię przepisów ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.). Poruszane w Komentarzu kwestie odnoszą się do zasad wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasad organizacji i działania samorz ....

 • Książka Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

  Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

  Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Praktyczny komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu informacji publicznej. Autorzy w wyczerpujący sposób, przedstawiając interpretację przepisów ustawy, prezentują poglądy ....

 • Książka Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

  Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

  Teksty Ustaw Becka

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Publikacja zawiera:Kodeks postępowania administracyjnegoUstrój sądów administracyjnychPostępowanie egzekucyjne w administracjiPostępowanie przed sądami administracyjnymiSamorządowe kolegia odwoławczeTrybunał KonstytucyjnyOrdynacja podatkowaoraz inne akty prawneKsiążka zawiera zbiór najważniejszy ....

 • Książka Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

  Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

  Teksty Ustaw Becka

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Stan prawny: 14 lutego 2018 r. Teksty ustaw Becka zawierają: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej\r\n Ustawa o obywatelstwie polskim - Ustawa o partiach politycznych - Prawo o zgromadzeniach - Ochrona informacji niejawnych - Kodeks wyborczy - Trybunał Stanu - Trybunał konstytucyjny oraz inne akty prawne ....

 • Książka Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące

  Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Stan prawny: 1 lutego 2018 r.Publikacja zawiera:Kodeks pracyPaństwowa Inspekcja PracyOrganizacje pracodawcówZwiązki zawodoweMinimalne wynagrodzenie za pracęDni wolne od pracyRozwiązywanie sporów zbiorowychZatrudnienie pracowników tymczasowychZakładowy fundusz świadczeń socjalnychoraz inne akty prawn ....

 • Książka Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

  Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

  Teksty Ustaw Becka

  Rok wydania 2018
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Publikacja zawiera:Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaOpłaty w sprawach karnychPostępowanie w sprawach nieletnichPrzeciwdziałanie narkomaniiAkty wykonawczeKsiążka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego procesowego. Adresowana jes ....