Wydawnictwo C.H.Beck

 • Książka Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

  Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

  Zbigniew Jara, Tomasz Bieniek, Katarzyna Bilewska, Beata Borowy, Marcin Chomiuk, Aleksandra Kamińska, Agnieszka Krysik, Daniel Kupryjańczyk, Roman Marchaj

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Komentarz do kodeksu spółek handlowych prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać ....

 • Książka Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017

  Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017

  Artur Hołda, Łukasz Chmielecki, Iwona Czauderna, Szymon Dąbek, Maja Fabrowska, Bogdan Gajos, Małgorzata Kadłubaj, Łukasz Klimczyk, Ewa Komorowska, Paweł Ożga, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Jacek Pukaluk, Marek Rotkiewicz, Michał Sroczyński, Anna Staszel, Wojciech Studnicki, Jadwiga Szczotka, Katarzyna Trzpioła, Tadeusz Waślicki

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Premiera 15 grudnia 2017 rokuPodatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017. Sprawozdanie finansowe po zmianach. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i przychody podatkowe. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy. Rozliczenie roczne VAT, CIT, PIT, PFRON, GUS. Jednolity plik ....

 • Książka Polityka rachunkowości 2018

  Polityka rachunkowości 2018

  Mieczysława Cellary, Finanse publiczne w praktyce

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Planowany termin wydania Komentarz do zakładowego planu kont to 12 grudnia 2017 roku.Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.10.2017 ....

 • Książka Prawo międzynarodowe publiczne Barcik

  Prawo międzynarodowe publiczne Barcik

  Barcik Jacek, Srogosz Tomasz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Podręcznik napisany został głównie z myślą o studentach prawa i administracji. Zawiera on przystępną i klarowną analizę zagadnień prawa międzynarodowego. W książce znajdują się również liczne odniesienia do praktyki stosunków międzynarodowych oraz przykłady w formie fragmentów aktów pra ....

 • Książka Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem + płyta CD

  Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem + płyta CD

  Bożena Lenart

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Poradnik zawiera obszerną bazę wzorów pism pracowniczych wynikających z przepisów stosowanych w zatrudnieniu. Szczegółowo omawia zasady zatrudniania, udzielania urlopów, rozliczania nadgodzin i prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W publikacji Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem spe ....

 • Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

  Artur Nowacki

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Obszerny i praktyczny komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).Komentarz jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym, wyróżniającą się zawartymi licznymi przykładami, które w sposób praktyczny, zrozumi ....

 • Książka Publiczne prawo gospodarcze Olszewski

  Publiczne prawo gospodarcze Olszewski

  Olszewski Jan

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck W podręczniku prawniczym wyd. Beck omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsumentów, prawo zamówień publicznych, prawo pomocy publicznej. Podręczni ....

 • Książka Postępowanie cywilne Gil

  Postępowanie cywilne Gil

  Gil Izabela

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Niniejsza publikacja uwzględnia zmiany przepisów, które nastąpiły po ukazaniu się podręcznika z postępowania cywilnego. Opracowanie stanowi przedstawienie w formie pytań i odpowiedzi podstawowych\r\ninstytucji w ramach poszczególnych części Kodeksu postępowania cywilnego.\r\nTakie ujęcie tematu umo ....

 • Książka Problematyka intertemporalna w prawie Zagadnienia podstawowe Rozstrzygnięcia intertemporalne

  Problematyka intertemporalna w prawie Zagadnienia podstawowe Rozstrzygnięcia intertemporalne

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck Książka dotyczy tzw. prawa intertemporalnego czyli prawnych rozstrzygnięć zagadnień związanych ze zmianą prawa w stosunku do sytuacji prawnych z elementem dawnym. Stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie tej problematyki. Od genezy współczesnego ujmowania intertemporalności, poprzez teoretycznoprawn ....

 • Książka Prawo karne Gardocki Beck

  Prawo karne Gardocki Beck

  Gardocki Lech

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: ....