Wydawnictwo CeDeWu

 • Książka Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw

  Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw

  Wasielewska Marszałkowska Iwona

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo CeDeWu
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu Publikacja „Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw\", dostarcza Czytelnikowi nie tylko fundamentalny i syntetyczny obszar wiedzy teoretycznej o tym, czym jest spedycja, jakie są jej główne funkcje i jaka jest współczesna rola spedytora, ale także podkreśla istotę logistycznych aspektów i po ....

 • Książka Rachunkowość finansowa Szczypa

  Rachunkowość finansowa Szczypa

  Szczypa

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo CeDeWu
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, którymi są: - wycena i ewidencja składników majątku - wycena i ewidencja składników kapitałów własnych i obcych - wycena i ewidencja kosztów i przychodów - obliczanie wynagrodze ....

 • Książka Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce

  Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce

  Kołosowska Bożena

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo CeDeWu
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wymiarze. Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wy­miarze.\r\n\r\nS ....

 • Książka Podstawy prawa w Polsce Prawo dla nieprawników

  Podstawy prawa w Polsce Prawo dla nieprawników

  Nowak Maciej Jacek

  Rok wydania 2009
  Wydawnictwo CeDeWu
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu W opinii większości nieprawników prawo jest skomplikowaną,monotonną i trudną do zrozumienia dziedziną nauki. Niniejsza książka to próba zaprzeczenia powyższej tezie: pozostając wiernym wymogom języka prawniczego autor stara się w możliwie najbardziej przystępny sposób omówić poszczególne i ....

 • Książka Współczesna bankowość hipoteczna

  Współczesna bankowość hipoteczna

  Szelągowska Anna

  Rok wydania 2010
  Wydawnictwo CeDeWu
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu Współczesna bankowość hipoteczna to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym, która łączy w sobie zagadnienia związane z systemami i instrumentami finansowania oraz refinansowania hipotecznego w skali krajowej i ogólnoświatowej. Wydarzenia na światowych rynkach finansowych, jakie mia ....

 • Książka Rynek kapitałowy i jego rozwój

  Rynek kapitałowy i jego rozwój

  Nawrot Wioletta

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo CeDeWu
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu Książka Rynek kapitałowy i jego rozwój stanowi pogłębiony i wielopłaszczyznowy analizę nad istotą rynku kapitałowego, a w szczególności rynku papierów wartościowych, i występujących na nim tendencji. W książce przedstawiono m.in.: strukturę rynku kapitałowego, podmioty w nim uczestniczą ....

 • Książka Zarządzanie jakością w usługach publicznych

  Zarządzanie jakością w usługach publicznych

  Krzysztof Opolski, Modzelewski Piotr

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo CeDeWu
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu Brak jest jak dotychczas wyczerpującej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz pełnej znajomości mechanizmów zarządzania jakością w instytucjach publicznych. Tę istotną lukę w polskim piśmiennictwie wypełnia wychodząc naprzeciw pilnemu zapotrzebowaniu książka autorstwa K. Opolskieg ....

 • Książka Przedsiębiorstwo i bank w procesie restrukturyzacji finansowej

  Przedsiębiorstwo i bank w procesie restrukturyzacji finansowej

  Simon Krzysztof D.

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo CeDeWu
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu przedsiębiorstwo bankowość usługi bankowe finansowanie kapitał prawo finansowe kredyt bankowość inwestycyjna Lektura prezentuje dojrzałą i usystematyzowaną koncepcję interdyscyplinarnego ujęcia problematyki restrukturyzacji finansowej firm w zmieniających się warunkach gospodarowania. Autor kie ....

 • Książka Finanse rachunkowość kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym

  Finanse rachunkowość kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo CeDeWu
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu Efektywność realizacji zadań w sektorze publicznym i prywatnym uzależniona jest od właściwego wykorzystania źródeł i form finansowania. Odpowiednie wykorzystanie narzędzi finansów i rachunkowości pozwala zmaksymalizować efekty podejmowanych przez jednostki działań. W procesie gospodarowania nie ....

 • Książka Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności

  Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności

  Hąbek Patrycja

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo CeDeWu
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo CeDeWu Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw staje się obecnie standardem globalnym, coraz częściej praktykowanym przez menedżerów na całym świecie. Podczas gdy z roku na rok obserwuje się wzrost popularności tego rodzaju praktyk, to jakość sporządzanych sprawozdań w tym obsz ....