Wydawnictwo Currenda

 • Książka Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

  Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

  Jerzy Bieluk, Andrzej Marciniak

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Currenda
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Currenda W 2016 roku wchodzą w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji e ....

 • Książka Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej

  Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej

  Andrzej Marciniak

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Currenda
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Currenda Książka to bardzo aktualne i interesujące opracowanie dotyczące praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa mających kluczowe znaczenie dla ustalania i dochodzenia kosztów egzekucji sądowej. Przedstawiciele doktryny prawa cywilnego procesowego oraz judykatury poddali pogłębionej i komplekso ....

 • Książka Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

  Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

  Urszula Moszczyńska

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Currenda
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Currenda Urszula Moszczyńska przedstawiła w swojej pracy problem egzekucji przeciwko małżonkowi dłużnika i sposoby jego obrony. Temat pracy został bardzo trafnie wybrany, gdyż – jak zauważyła autorka – większość dłużników (osób fizycznych) pozostaje w związkach małżeńskich, a wówczas powstaje ....

 • Książka Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

  Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

  Andrzej Marciniak

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Currenda
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Currenda Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujących kilka ośrodków akademickich, opracowanie Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego w syntetycznej i czytelnej formie przedstawia skomplikowane kwestie postępowania egzekucyjnego oraz zabezpiecza ....

 • Książka Orzekanie o kosztach procesu cywilnego

  Orzekanie o kosztach procesu cywilnego

  Mendrek

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Currenda
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Currenda Autorka swobodnie porusza się pośród analizowanych zagadnień, a dotyczy to zarówno ich strony teoretycznoprawnej, jak i praktycznej. W pracy zgromadzonych zostało wiele oryginalnych poglądów Autorki, zawsze konfrontowanych z wcześniejszymi wypowiedziami przedstawicieli doktryny i judykatami ....

 • Książka Instytucja egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP

  Instytucja egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP

  Kołodziński

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Currenda
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Currenda W publikacji przedstawiono analizę instytucji egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP z uwzględnieniem austriackich implikacji prawnych. Autor wykazał wpływy regulacji pozaborczych na kształt polskiego modelu egzekucji świadczeń niepieniężnych. ....

 • Książka Przepisy dla komorników Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami

  Przepisy dla komorników Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami

  Currenda

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Currenda
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Currenda iniejsze opracowanie zawiera wyłącznie tekst ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami przepisów uwzględnionymi od dnia 20 lutego 2006 r. do dnia 1 listopada 2014 r.\r\n\r\n \r\n\r\nWydawca pokłada nadzieję, iż niniejsza publikacja stanowić będzie użyteczne, pomocne, wygodne narzędzie oraz szy ....

 • Książka Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych część ogólna

  Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych część ogólna

  Szczurek

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo Currenda
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Currenda Wprowadzone zmiany przepisów postępowania egzekucyjnego nie przyniosły oczekiwanych skutków. Nie widać wyraźnego zwiększenia skuteczności egzekucji. Rodzi to potrzebę praktycznego wykorzystania w pełni możliwości obowiązujących unormowań, aby osiągnąć ten cel. Dostrzega się potrzebę szersz ....

 • Książka Egzekucja z rachunków bankowych

  Egzekucja z rachunków bankowych

  Sikorski Grzegorz

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo Currenda
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Currenda Egzekucja z rachunków bankowych jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów egzekucji wierzytelności pieniężnych. Powodem tego jest przede wszystkim fakt, że jest efektywna i relatywnie szybka. W książce Egzekucja z rachunków bankowych autor dokonał całościowej, zarówno od strony teoretyczne ....

 • Książka Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej

  Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej

  Koczanowski

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Currenda
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Currenda Książka przygotowana przez pracowników Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stanowi wybór opracowań poświęconych zagadnieniom związanym z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wykonywania zawodu komornika w Polsce. Podjęte rozważania dotykają m. in. problematyki prawa ko ....