Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Wydawnictwo Currenda

 • Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych

  Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych

  70.9

  61.95 zł

  Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych stanowi jeden ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych unormowanych w kodeksie postępowania cywilnego. Przez "inne wierzytelności" należy rozumieć wierzytelności inne niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia za pracę i wierzytelność o wypłatę pieniędzy znajdujących się na rachunku bankowym. Przykład

 • Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

  Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

  79

  67.09 zł

  W 2016 roku wchodzą w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.

 • Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej

  Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej

  69

  58.70 zł

  Książka to bardzo aktualne i interesujące opracowanie dotyczące praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa mających kluczowe znaczenie dla ustalania i dochodzenia kosztów egzekucji sądowej. Przedstawiciele doktryny prawa cywilnego procesowego oraz judykatury poddali pogłębionej i kompleksowej analizie wiele problemów, z którymi na co dzień spotykają się w swojej

 • Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

  Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

  69

  58.70 zł

  Urszula Moszczyńska przedstawiła w swojej pracy problem egzekucji przeciwko małżonkowi dłużnika i sposoby jego obrony. Temat pracy został bardzo trafnie wybrany, gdyż – jak zauważyła autorka – większość dłużników (osób fizycznych) pozostaje w związkach małżeńskich, a wówczas powstaje problem zaspokojenia wierzyciela z majątku wspólnego, który przecież jest r

 • Orzekanie o kosztach procesu cywilnego

  Orzekanie o kosztach procesu cywilnego

  89.9

  78.75 zł

  Autorka swobodnie porusza się pośród analizowanych zagadnień, a dotyczy to zarówno ich strony teoretycznoprawnej, jak i praktycznej. W pracy zgromadzonych zostało wiele oryginalnych poglądów Autorki, zawsze konfrontowanych z wcześniejszymi wypowiedziami przedstawicieli doktryny i judykatami

 • Instytucja egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP

  Instytucja egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP

  59.9

  52.50 zł

  W publikacji przedstawiono analizę instytucji egzekucji świadczeń niepieniężnych w II RP z uwzględnieniem austriackich implikacji prawnych. Autor wykazał wpływy regulacji pozaborczych na kształt polskiego modelu egzekucji świadczeń niepieniężnych.

 • Przepisy dla komorników Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami

  Przepisy dla komorników Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami

  41

  35.70 zł

  iniejsze opracowanie zawiera wyłącznie tekst ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami przepisów uwzględnionymi od dnia 20 lutego 2006 r. do dnia 1 listopada 2014 r. Wydawca pokłada nadzieję, iż niniejsza publikacja stanowić będzie użyteczne, pomocne, wygodne narzędzie oraz szybkie rozwiązanie w codziennej pracy prawnika, pracowników kancelarii prawniczy

 • Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych część ogólna

  Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych część ogólna

  131.25

  110.25 zł

  Wprowadzone zmiany przepisów postępowania egzekucyjnego nie przyniosły oczekiwanych skutków. Nie widać wyraźnego zwiększenia skuteczności egzekucji. Rodzi to potrzebę praktycznego wykorzystania w pełni możliwości obowiązujących unormowań, aby osiągnąć ten cel. Dostrzega się potrzebę szerszego i pełniejszego ustalania niezbędnych dla prowadzenia egzekucji okolicznoś

 • Egzekucja z rachunków bankowych

  Egzekucja z rachunków bankowych

  72.9

  63.00 zł

  Egzekucja z rachunków bankowych jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów egzekucji wierzytelności pieniężnych. Powodem tego jest przede wszystkim fakt, że jest efektywna i relatywnie szybka. W książce Egzekucja z rachunków bankowych autor dokonał całościowej, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, analizy związanej z rachunkiem bankowym i prowadzoną ze