Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia

Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa

 • Elementy prawa Ćwiczenia Szkoły ponadgimnazjalne

  Elementy prawa Ćwiczenia Szkoły ponadgimnazjalne

  Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas w 2013 r. podręcznika Elementy prawa. Książka jest podzielona na 12 rozdziałów: 1. Podstawowe wiadomości o prawie, 2. Prawo konstytucyjne, 3. Prawo cywilne, 4. Prawo rodzinne i opiekuńcze, 5. Prawo pracy, 6. Prawo administracyjne, 7. Prawo karne, 8. Prawo gospodarcze, 9. Prawo finansowe, 10. Ochrona własności inte

 • Marketing Podręcznik

  Marketing Podręcznik

  W podręczniku w bardzo przystępny sposób wyjaśnione są podstawowe pojęcia z zakresu marketingu. Dużą zaletą podręcznika jest wzbogacenie treści teoretycznych licznymi przykładami, które przybliżają uczniom omawiane zagadnienia. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości, ale może być wykorzysty

 • Kadry i płace Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista A352 Szkoła ponadgimnazjalna

  Kadry i płace Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista A352 Szkoła ponadgimnazjalna

  Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik ekonomista kwalifikacja: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji część kwalifikacji: 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych etap edukacyjny III Podręcznik może być wykorzystywany nie tylko w trakcie nauki w szkole, ale również przez osoby pracujące w działach kadr i płac. Dlatego wszystkie zagadnienia zostały om

 • Organizowanie pracy małych zespołów Podręcznik Szkoła policealna

  Organizowanie pracy małych zespołów Podręcznik Szkoła policealna

  Podręcznik jest dostosowany do śmiałych podstaw programowych kształcenia w zawodach i obejmuje wszystkie zadania z zakresu organizacji pracy małych zespołów (OMZ) realizowane w technikach i szkołach policealnych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (część II podstawy programowej

 • Postępowanie administracyjne Podręcznik Szkoła ponadgimnazjalna

  Postępowanie administracyjne Podręcznik Szkoła ponadgimnazjalna

  Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu MEN pod numerem 41/2014. Podręcznik może być wykorzystywany przez: 1) słuchaczy oraz nauczycieli szkół policealnych kształcących w zawodzie technik administracji; 2) osoby zatrudnione w administracji publicznej; 3) wszystkich zainteresowanych problematyką postępowania administracy

 • Postępowanie administracyjne Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna

  Postępowanie administracyjne Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna

  Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 r. zmianami w ustawie o systemie oświaty książka ta może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają procedurze dopuszczania przez Ministra Edukacji Narodowej ani nie

 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne

  20.1

  18.09 zł

  Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i jest przeznaczony dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i słuchaczy szkół policealnych we wszystkich zawodach. Są w nim zamieszczone przykłady i wzory dotyczące różnych branż, bo bez względu na to, w jakiej branży ktoś chce uruchomić i prowadzić własną firmę, prawie w

 • Podstawy przedsiębiorczości Testy Szkoła ponadgimnazjalna

  Podstawy przedsiębiorczości Testy Szkoła ponadgimnazjalna

  Książka przeznaczona dla uczniów techników oraz zasadniczych szkół zawodowych przygotowujących się do drugiej części pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Książka zawiera 15 zestawów testów, z których każdy składa się z 20 zadań.

 • Marketing Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna

  Marketing Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna

  Zbiór ćwiczeń dla uczniów zdobywających zawód technika: ekonomisty, rachunkowości i handlowca. Obejmuje problematykę zawartą w podręczniku J. Musiałkiewicza "Marketing". Układ zbioru ćwiczeń jest zgodny z podstawą programową i programem nauczania.

 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna

  biór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas w 2013 r. podręcznika Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej i podobnie jak podręcznik jest podzielony na 16 rozdziałów. Zbiór ćwiczeń może być wykorzystywany w szkołach realizujących podstawę programową kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Jest on dostosowany do nowych podstaw progra