Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa

 • Książka Elementy prawa Ćwiczenia Szkoły ponadgimnazjalne

  Elementy prawa Ćwiczenia Szkoły ponadgimnazjalne

  Musiałkiewicz Jacek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas w 2013 r. podręcznika Elementy prawa. Książka jest podzielona na 12 rozdziałów: 1. Podstawowe wiadomości o prawie, 2. Prawo konstytucyjne, 3. Prawo cywilne, 4. Prawo rodzinne i opiekuńcze, 5. Prawo pracy, 6. Prawo administracyjne, 7. Pra ....

 • Książka Marketing Podręcznik

  Marketing Podręcznik

  Jacek Musiałkiewicz

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa W podręczniku w bardzo przystępny sposób wyjaśnione są podstawowe pojęcia z zakresu marketingu. Dużą zaletą podręcznika jest wzbogacenie treści teoretycznych licznymi przykładami, które przybliżają uczniom omawiane zagadnienia. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia w zawodach technik ek ....

 • Książka Kadry i płace Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista A352 Szkoła ponadgimnazjalna

  Kadry i płace Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista A352 Szkoła ponadgimnazjalna

  Szafran Aleksandra

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik ekonomista kwalifikacja: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji część kwalifikacji: 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych etap edukacyjny III Podręcznik może być wykorzystywany nie tylko w trakcie nauki w szkole, ale również przez osob ....

 • Książka Organizowanie pracy małych zespołów Podręcznik Szkoła policealna

  Organizowanie pracy małych zespołów Podręcznik Szkoła policealna

  Flor Iza

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa Podręcznik jest dostosowany do innowacyjnych podstaw programowych kształcenia w zawodach i mieści wszystkie zadania z obszaru organizacji pracy małych zespołów (OMZ) realizowane w technikach i szkołach policealnych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ....

 • Książka Postępowanie administracyjne Podręcznik Szkoła ponadgimnazjalna

  Postępowanie administracyjne Podręcznik Szkoła ponadgimnazjalna

  Zbrojewska Monika, Legierska Urszula, Bogacz Konrad

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu MEN pod numerem 41/2014. Podręcznik może być wykorzystywany przez: 1) słuchaczy oraz nauczycieli szkół policealnych kształcących w zawodzie technik administracji; 2) osoby zatrudnione w administracji pub ....

 • Książka Postępowanie administracyjne Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna

  Postępowanie administracyjne Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna

  Legierska Urszula

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 r. zmianami w ustawie o systemie oświaty książka ta może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności. Materiały ćwiczeniowe n ....

 • Książka Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne

  Musiałkiewicz Jacek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i jest przeznaczony dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i słuchaczy szkół policealnych we wszystkich zawodach. Są w nim zamieszczone przykłady i wzory dotyczące różnych branż, bo bez względu na t ....

 • Książka Podstawy przedsiębiorczości Testy Szkoła ponadgimnazjalna

  Podstawy przedsiębiorczości Testy Szkoła ponadgimnazjalna

  Musiałkiewicz Jacek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa Książka przeznaczona dla uczniów techników oraz zasadniczych szkół zawodowych przygotowujących się do drugiej części pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Książka zawiera 15 zestawów testów, z których każdy składa się z 20 zadań. ....

 • Książka Marketing Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna

  Marketing Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna

  Musiałkiewicz Jacek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa Zbiór ćwiczeń dla uczniów zdobywających zawód technika: ekonomisty, rachunkowości i handlowca. Obejmuje problematykę zawartą w podręczniku J. Musiałkiewicza \"Marketing\". Układ zbioru ćwiczeń jest zgodny z podstawą programową i programem nauczania. ....

 • Książka Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna

  Musiałkiewicz Jacek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
  Ksiazka-24.pl poleca książkę wydawnictwa Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa biór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas w 2013 r. podręcznika Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej i podobnie jak podręcznik jest podzielony na 16 rozdziałów. Zbiór ćwiczeń może być wykorzystywany w szkołach realizujących podstawę programową kształcenia ....